Bemutatkozunk

Küldetésnyilatkozat

A hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény alapítása, 1952 óta Hajdúnánás egyik kulturális alapintézménye. Nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bármely magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti. Munkájának alapértéke az egyetemes és a magyar kultúra iránti hivatás tudat, az egyetemes emberi értékek őrzése, védelme és terjesztése.

Fő feladatának tekinti, hogy:

  • a város és vonzáskörzetében élő állampolgárok információhoz való jogát a lehető legszélesebb körben érvényesítse,
  • segítse a szabadidő hasznos eltöltését, vállalja fel az élethosszig tartó tanulás segítését felhasználói körében,
  • lehetőséget adjon azon készségek elsajátításához, amelyek lehetővé teszik a könyvtárban rendelkezésre álló számítástechnikai és egyéb, a tájékoztatásban szerepet játszó eszközök aktív használatát,
  • törekedik a közéletben való részvételre, a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészetek kérdéseiben való eligazodás lehetőségének biztosítására,
  • segíti mindazokat, akik az oktatás különféle formáiban vesznek részt,
  • figyelemmel kíséri az olvasói igényeket; terjeszti a magyar kultúra értékeit; felkarolja a helyi kulturális kezdeményezéseket;
  • segíti a fogyatékkal élők könyvtári ellátását, a mozgásukban korlátozottak részére házhoz viszi a kért dokumentumokat.
  • A Városi Könyvtár munkája során fontosnak tartja az emberi értékeket. Ezen belül kiemelten kezeli a hátrányos helyzetben lévőket. A könyvtárhasználókkal fontos a személyes kapcsolat kiépítése, a könyvtárnak olyan kulturális alapintézménynek kell lennie, ahol a hagyományos, emberi kapcsolatok megőrződnek, ahol lehetőség nyílik a kötetlen eszmecserére és a szabad információszerzésre.

Mindezek megvalósítása érdekében, az alábbi könyvtári szolgáltatásokat nyújtjuk.