Könyvtárosi állást hirdetünk

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
helyismereti- vagy gyermekkönyvtáros
munkakör betöltésére.

 

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, 8 órás

A munkavégzés helye: Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény,
                                                 Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14.

Betöltendő munkakör: helyismereti- vagy gyermekkönyvtáros


A munkakörbe tartozó fő feladatok:


helyismereti könyvtáros munkakörben:

 • a tevékenységgel összefüggően a gyűjtemény kezelése (érkező anyagok befogadása, nyilvántartásba vétele, a gyűjtemény adatainak rögzítése adatbázisba, állományfejlesztés, állományvédelem, feltárás stb.),
 • digitalizációs feladatok, tájékoztatás,
 • helyismereti kutatómunka elősegítése, kutatószolgálat ellátása,
 • rendezvények, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások szervezése, lebonyolítása és részvétel,
 • könyvtári marketingtevékenységben való részvétel,
 • szakmai partnerekkel kapcsolattartás,
 • olvasószolgálati tevékenység, ügyeletben való részvétel,
 • a könyvtári munkához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása,
 • pályázatok megvalósításában való aktív részvétel.

 

gyermekkönyvtáros munkakörben:

 • a tevékenységgel összefüggően a gyermekkönyvtári egység kezelése, állományfejlesztés, feltárás,
 • könyvtárpedagógiai foglalkozások tartása,
 • rendezvények, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások szervezése, lebonyolítása és részvétel,
 • könyvtári marketingtevékenységben való részvétel,
 • szakmai partnerekkel kapcsolattartás,
 • olvasószolgálati tevékenység, ügyeletben való részvétel,
 • a könyvtári munkához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása,
 • pályázatok megvalósításában való aktív részvétel.

 

Illetmény és juttatások: A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve az irányadó.


Pályázati feltételek:

 • szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség, vagy segédkönyvtáros és felsőfokú levéltáros/ muzeológus/ néprajzos/ történész/ pedagógus végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és internetes alkalmazások ismerete,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • HUNTÉKA integrált rendszer ismerete
 • helytörténeti kutatásban szerzett tapasztalat,
 • történelem, helytörténet iránti elkötelezettség
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat könyvtári munkahelyen

 

Elvárt kompetenciák:

jó kommunikációs készség, csapatmunkára való képesség, igényes, önálló munkavégzés, rugalmasság, kreativitás, precizitás, nyitottság, empátia, tolerancia

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a büntetlen előélet mellett igazolja, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének kezdő időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. június 15-től tölthető be, a belépéshez szükséges iratok rendelkezésre állása esetén.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 7.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

postai úton:  Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény,
                           4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14.

elektronikusan: moricz.helytorteneti@gmail.com e-mail címre.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek a megjelölt benyújtási határidő napján leadásra kerültek és tartalmazzák mindazon dokumentumokat, amelyek a kiírásban szerepelnek.
A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az intézményvezető dönt a kinevezésről. Kizárólag azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek megfelelnek a felhívásban foglaltaknak.
A pályázat eredményéről az érintettek értesítést kapnak.

 

Egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

 

 

A részletes kiírást és a munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nanaskonyvtar.hu honlapon szerezhet.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darócziné Bordás Andrea intézményvezető nyújt, a +36-70/445 4038 telefonszámon.

További híreink