Európai Uniós pályázatokTÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0026

KÉPZÉSEKKEL A KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKÉT – KÖNYVTÁRAK ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZEFOGÁSA HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (TÁMOP-3.2.12-12/1) pályázaton a Méliusz Juhász Péter Könyvtár által vezetett konzorcium 27.630.852 Ft, egyszeri, vissza nem téríten-dő támogatást nyert. A projekt a következő tagok összefogásának eredményeképpen valósul meg: Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, Kaba Város Önkormányzata és Derecske Város Önkormány-zata. Ebből a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 4 273 545 Ft támogatásban részesül.

A projekt célja: A humánerőforrás fejlesztése révén az intézményekben dolgozó kulturális szakemberek al-kalmassá váljanak az új tanulási formák alkalmazására és terjesztésére a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű csoportok körében. Az élethosszig tartó tanulást segítő szolgáltatások szá-mának növelése, a látogatottság, valamint a formális oktatás hatékonyságának növelése a meglévő szolgál-tatások fejlesztésével és új szolgáltatások bevezetésével.

A projekt célcsoportja: Az intézmény öt dolgozója a következő képzéseken vett részt:

  • Digitális könyvtárak létrehozása
  • Digitális írástudástól az információs műveltségig
  • Hatékony kommunikáció a könyvtáros hivatásban
  • Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában
  • Kulturális és közhasznú internetes tartalmak megjelenítése könyvtári környezetben
  • Fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában
  • Pályázati szakértő és minősített pályázatíró képzés
  • Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában
  • Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni – Projektmódszer a múzeumpedagógiában
  • Múzeumi vezetői ismeretek

A projekt megvalósításának időtartama: 2013. január 1. – 2015. március 15.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.