Európai Uniós pályázatokTÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0045

Útravaló-múlt program, a hajdúnánási Helytörténeti Gyűjtemény anyagára és kiállítására alapozó múzeumpedagógiai tevékenység, a közoktatás képzési szerepének erősítésére

Intézményünk sikeresen nyert támogatást a TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0045 pályázat keretében múzeumpedagógiai programok megvalósítására. Pályázatunk az „Útravaló-múlt program, a hajdúnánási Helytörténeti Gyűjtemény anyagára és kiállítására alapozó múzeumpedagógiai tevékenység, a közoktatás képzési szerepének erősítésére” címet viseli. Ennek keretében 3 múzeumi óra sorozatot, 1 múzeumi napot, 4 tematikus foglalkozássorozatot valósítottunk meg.

A pályázat célja olyan színes, az iskolai oktatást erősítő múzeumpedagógiai tevékenységek megvalósítása, melyek tovább örökítik a saját tudásunkat, felhasználható információkkal szolgálnak a megmaradáshoz, elősegítik a helyi identitástudat erősödését Hajdúnánás település tanulói részére.

A pályázat beadásakor két hajdúnánási tanintézménnyel kötöttünk szerződést a programok megvalósítására (Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium).

A foglalkozássorozatok helye a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézménye, annak egységei, egyes foglalkozásokban a település különböző helyszínei.

A megvalósítás a 2014/2015 tanév során zajlott.

A pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy a 8 tevékenység keretében, különböző korosztályú csoportok, osztályok 6 illetve 10 alkalomból álló sorozatokon elmélyülhessenek az adott témákban. A témákhoz külön foglalkoztató lapok, füzetek, kiadványok is készültek.

Projektmenedzser: Darócziné Bordás Andrea

MÚZEUMOK ÉS ISKOLÁK PARTNERSÉGE

„Kitaszítottak” – történelmi témájú múzeumi órák középiskolásoknak
(tematika; képgaléria)

A 2011. november 4-én, az Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapján nyílt kiállítás 5 témában dolgozza fel Hajdúnánás XX. századi történelmét, kiemelve azokat az eseményeket és tényeket, amelyek mind a mai napig a helyiek emlékezetében elevenen él, s a város lakosságának társadalmi összetételét jelentősen befolyásolta mind lélekszám, mind annak érzelmi vonatkozását illetően. A kiállítási egységünkre építő, ugyanakkor a történelem tantervhez illeszkedő programsorozat elsősorban tényeket közlő és erős érzelmi hatást kifejtő módon kívánja a diákok számára az egymásra épülő, sokszor eltérő tartalmú történelmi ismereteiket rendszerbe foglalni, ezzel is segítve őket az információ halmazokban való eligazodásban, a történelmi folyamatok megértésében.

Településem/ Nem térkép e táj múzeumi óra 5-6. osztályos tanulóknak
(tematika; képgaléria)

Sorozatunk célja a lakóhely természeti adottságainak, hagyományos gazdasági tevékenységének, helytörténetének, épületeinek, nevezetessségeinek a megismertetése, a gyermekekben a kulturális örökség képének kialakítása.

KÉP – TÁR - MÁS múzeumi óra 7-8. osztályos tanulóknak
(tematika; képgaléria)

Gyűjteményünk jelentős képzőművészeti anyaggal rendelkezik, amely Gál Mátyás grafikusművész és Pituk József Viktorian festőművész hagyatékaként került intézményünkbe. A grafikák, akvarellek és üvegablak tervek változatos lehetőséget biztosítanak a vizuális művészeti nevelésre, ezzel is elősegítve a tananyaghoz kapcsolódó művészeti és műelemző ismeretek elmélyítését.

Régi idők játékai múzeumi nap alsós osztályoknak
(tematika; képgaléria)

Célunk a kisiskolás korosztály körében feleleveníteni azokat a hagyományos gyermekjátékokat, amelyek az elmúlt évszázadok hangulatát idézik, természetes anyagok felhasználásával készül és a gyermekek ügyességét, mozgáskultúráját fejleszti. Fontos életkori célkitűzés, hogy a tanuló képes legyen mások szándékainak és érzéseinek észlelésére. Ebben az életkorban elérendő, hogy a tanuló legyen képes megbízni másokban és önmagában; legyen képes akaraterejét, önkontrollját gyakorolni; és legyen képes kezdeményezni, teljesítményének örülni és hasznossá válni. Az egyszerű elemű játékok ráébresztik a gyerekeket a minimális anyagszükségletű, praktikus, könnyen áttekinthető szabályok alapján végezhető, egyéni, páros vagy közösségi játékok sokszínűségére, változatosságára, a kitartó együttes tevékenység közösségépítő szerepére, ugyanakkor erősítik bennük a versenyszellemet.

ISKOLABARÁT ÉLMÉNYPROGRAMOK, MÚZEUMOK AZ INFORMÁLIS TANULÁSÉRT

Séta a városban tematikus foglalkozások középiskolásoknak
(tematika; képgaléria)

Programsorozatunk célja a helyi kulturális értékek megismertetése, a már megszerzett ismeretek, tudásanyag rendszerezése az életkori sajátosságok figyelembevételével, beépítése a különböző tantárgyak ismeretanyagába kiemelve helyi jelentőségét és erősítve ezen keresztül a fiatalok nemzettudatát, egészséges lokálpatriotizmusát.

A bejárótúrák nemcsak az információk megszerzését jelenthetik a diákok számára, hanem fényképek is készülnek a meglátogatott épületekről, műemlékekről, személyekről stb. A programsorozat végén kiállítás idézi majd fel a közös séták emlékeit: Városunk diákszemmel címmel.

Kalapkötők nyomában tematikus foglalkozások 5. évfolyamosoknak
(tematika; képgaléria)

A 19-20. század fordulóján szalmaipari központtá vált Hajdúnánás. Akkoriban a város szinte valamennyi lakója ismerte a szalmafonás mesterségét, hiszen majdnem minden utcában volt fonóház, ahová hosszú téli estéken a ruhába göngyölt, megáztatott szalmával fonóestre gyűltek a lányok, asszonyok. Ez a tevékenység kiegészítő jövedelemhez juttatta a lakosság szegényebb rétegét és napjainkban még mindig találunk olyan asszonyt aki ismeri a kötés tudományát. Gyűjteményünk állandó kiállítására építve a legfiatalabb nemzedéket is szeretnénk megismertetni a szalmafonás történetével, a technikájával és az alkotás élményével is.

És te viselsz fuszeklit? tematikus foglalkozások 4. osztályosoknak
(tematika; képgaléria)

A foglalkozások során a gyerekek megismerkednek a férfi és női öltözékek darabjaival. Sorba vesszük az alsóruhák, felsőruhák, lábbelik, fejfedők fajtáit. Megismerkednek a kiegészítőkkel, a 19-20. század különböző viseleteivel, a tájegységek népviseleteivel, kiemelten a hajdúság és a pásztoremberek öltözékével.

Mesterségem címere – alkotó kezek tematikus foglalkozások 8. osztályosoknak
(tematika; képgaléria)

Városunkban sok alkotó kedvű kézműves él és dolgozik, akik a hagyományos technikák, formák és mintakincs megőrzésével tovább éltetik a magyar kézműves hagyományokat. Munkájuk megismertetésével célunk az önmagukat kereső, gyakran céltalanul csellengő serdülő korosztály számára lehetőséget adni egy szélesebb látókör kialakítására, az alkotó munka kipróbálására. Reményeink szerint egy-egy önmaguk számára felfedezett terület lehetőséget teremt önmegvalósításukhoz, fantáziájuk kibontakoztatásához, s talán pályaválasztásukhoz is segítséget nyújthatunk. Kézműveseink bevonásával a kulturális értékek mind szélesebb népszerűsítésére is alkalmunk adódik