Európai Uniós pályázatok

TÁMOP-3.2.4/08/1

"Partnerek a tanulásban" Az egész életen át tartó tanulási környezet létrehozásának könyvtári koncepciója Hajdú-Bihar megyében

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ valamint további hat Hajdú-Bihar megyei, városi és egy községi könyvtár európai uniós forrásból bővíti szolgáltatásainak körét.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett "Tudásdepó-Expressz" (TÁMOP 3.2.4-08/1) pályázaton a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ által vezetett Hajdú-Bihar megyei I. konzorcium 87.224.800 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 8 nyertes könyvtár a pályázat keretében, 2010. január 1-től 2011. június 30-ig, olvasás népszerűsítő, az egész életen át tartó tanulást elősegítő programokat és szolgáltatásfejlesztést valósít meg.

A "Tudásdepó Expressz" átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését.

Technológiai fejlesztéssel olyan interaktív elektronikus könyvtári felület kialakítása a cél, amely figyelembe veszi az egyes felhasználói csoportok különböző tanulási és információszerzési szükségleteit, biztonságos alapot nyújt a nap 24 órájában elérhető online szolgáltatásokhoz, a beiratkozott olvasók és a távhasználók számára. A közös megyei portálrendszer révén az érdeklődők egy keresési felületen, a katalógussal együtt jutnak hozzá a témákba vágó tanulmányok és cikkek adataihoz. A könyvtárak kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a portálhoz illesztett alkalmazások használhatók legyenek felolvasó szoftverek segítségével is. A könyvtári honlapok technikai adottságainak bővítésével a látogató feltöltheti a saját maga által készített digitális állományokat, amelyek fogadására és publikálására egyaránt alkalmasak lesznek a portálok. Az eLearning modul illesztésével új tanulási lehetőségek és formák elterjesztése, az oktatási és kulturális intézményrendszer közötti együttműködés új útjának kiépítése a cél.

A 24 órás megyei gyermekportál lehetővé teszi az interaktív közösségépítést, újabb lehetőségek elsznek az online információcserére, interaktív játékokban való részvételre. Kiemelt feladatként kezelik a könyvtárak a gyermekek és a fiatalok olvasáskultúrájának alakítását, a nyári szünidő tartalmas eltöltését.

A 8 tagú konzorcium helyismereti cikk adatbázisának mintegy 160.000 tétele képezi annak a közös megyei helyismereti adat(tudás)bázisának a magját, amely a megyei portál24 rendszerbe feltöltve együtt biztosítja majd a kulturális és közhasznú tartalmakat, valamint a helytörténeti és helyismereti információkat.

A pályázat egyik kiemelt célcsoportja a gyermek- és ifjúsági korosztály, amely számára a könyvtárak, olvasásnépszerűsítő/fejlesztő foglalkozássorozatokat és könyvtárhasználati vetélkedőket, biblioterápiás integrált foglalkozásokat szerveznek, családi szombatokra invitálják az érdeklődőket.

A másik kiemelt célcsoport a leszakadó térségek felnőtt népessége, akik számára a fejlesztések a kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét teremtik meg. Konferenciák, esélyegyenlőségi hónap szervezése fogyatékkal élők számára, álláskereső klub/tréning pályakezdő munkanélkülieknek, munkába visszatérőknek. Az informatikai képzésben nem részesült olvasók számára tanfolyamokon internethasználati és információ visszakeresési ismeretek átadására kerül sor. A fenti tevékenységek kialakítása és hosszútávú működtetése azonban csak jól képzett, a legkorszerűbb tudás birtokában lévő könyvtári és információs szakemberek által történhet. A könyvtáros munkatársak számára általános- és szaknyelvi képzéseket valamint szakmai továbbképzéseket tervezünk.

4,4 millió forint értékben kerülnek beszerzésre a gyermekek illetve a fogyatékkal élők könyvtárhasználatához kapcsolódó bútorok, berendezések (számítógépes asztalok, gyermekasztalok, ülőkék, kisbútorok, gyermekszőnyegek, prezentációs eszközök, görgős székek, mozgássérülteknek asztal).

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ: Hajdúsági Könyvtári Kapuk Hajdú-Bihar megyei városok könyvtári szolgáltatásainak infrastruktúra fejlesztése a térségi partnerség jegyében:

Kedvezményezettek:

 • Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ
  Képviselője: dr. Cs.Tóth János
 • Debreceni Városi Könyvtár
  Képviselője: Farkasné Gellért Erzsébet
 • Berettyóújfalu Város Önkormányzat
  Képviselője: Szeifert Ferenc
 • Derecske Város Önkormányzata
  Képviselője: Bakó István
 • Hajdúnánás Városi Önkormányzat
  Képviselője: dr. Éles András
 • Kaba Város Önkormányzata
  Képviselője: Szegi Emma
 • Polgár Város Önkormányzata
  Képviselője: Tóth József
 • Püspökladány Város Önkormányzata
  Képviselője: Arnóth Sándor