Külső adatbázisok

Szabadhozzáférésű teljes szövegű adatbázisok, bibliográfiák (válogatás)

 • Díjak és díjazottak
 • A falerisztika (kitüntetések tana) legnagyobb magyar nyelvű adatbázisa az 1945 után kiosztott magyar vonatkozású, illetve magyar alapítású díjakat és díjazottak neveit tartalmazza. A gyűjtés nemcsak az irodalmi és kulturális díjakra terjed ki, hanem más tudományterületekéire is. Az adatbázis alapjául a Díjasok és kitüntetettek adattára, 1948-1980 című, 1984-ben megjelent kiadvány szolgált. A keresni a díjakra és a díjazottakra lehetséges. A díjazottaknál elsődleges szempont a személy azonosíthatósága, ezért a születési-halálozási évszámon túl szerepel a foglalkozás, esetleg a munkahely kiegészítő adatelemként. Az adatbázis folyamatosan bővül.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://regi.pim.hu/Online/adattar/intezmenyek.php)
 • Közreadó: Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
 • Típus: adattár
 • Frissítés: folyamatos
 • Nyelv: magyar
 • Magyar családtörténeti adattár
 • Az adatbázis Gudenus János József gyűjtésén alapszik, amely anyagi okok miatt mindmáig nem látott napvilágot. Jelen adattár nem kötődik a nemességhez, társadalmi hovatartozáshoz vagy földrajzi régiókhoz (vármegyék, székek stb.), tehát figyelme kiterjed a nem nemesi családok történetére is, mégpedig oly módon, hogy követi e családok leányági leszármazását is. A folyamatosan bővülő adatbázis jelenleg kb. 80.000 nevet tartalmaz. Az összeállításban névre, születési helyre és időre, valamint halálozási helyre és időre lehet keresni.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet(http://regi.pim.hu/Online/Adattar/gudenus.php)
 • Közreadó: Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
 • Típus: adattár
 • Rekordszám: 80.000
 • Frissítés: folyamatos
 • Nyelv: magyar
 • Magyar Életrajzi Index
 • A Petőfi Irodalmi Múzeum legnagyobb adatbázisa több, mint 211 ezer rekordot tartalmaz, melyhez több, mint 800 adatforrást vontak feldolgozásba. Célja, hogy a kutató egy helyen megtalálja az általa keresett személyre vonatkozó főbb információkat és azok forrásait. A rekordok nem szócikkek, csupán olyan adatsorból épülnek fel, amelyek segítségével egy személy önmagával azonosítható: születés, halálozás helye és ideje, foglalkozás, névvariánsok. Az adatbázisban tizenegy szempont szerint lehet keresni.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://regi.pim.hu/Online/adattar/mei.php)
 • Közreadó: Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
 • Típus: adattár
 • Nyelv: magyar
 • Magyar írók sírjai
 • Az adatbázis tartalmát pontosabb jelölné a Magyar írók sírjai - Budapesten cím, hiszen elsősorban a fővárosban élt írók, közírók sírhelyeit rögzíti. Keresés a legördülő menüből való választás alapján lehet. A találatként megjelenő rekordban a személyt azonosító adatsoron kívül a temető neve és a sírhely helyrajzi száma található. A készítők forrásként temetői jegyzékeket, a Budapesti Negyed vonatkozó számait használták fel.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://regi.pim.hu/Online/adattar/mis.php)
 • Közreadó: Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
 • Típus: adattár
 • Nyelv: magyar
 • Válogatás a Kortárs Magyar Művészeti Lexikon képekkel kiegészített szöveganyagából
 • Az Enciklopédia Kiadó gondozásában 1999 és 2001 között megjelent három kötetes lexikon (Kortárs magyar művészeti lexikon. 1-3.) képezi az alapját annak az összeállításnak, amely 2003 óta az artportal.hu weboldalon is elérhető. Az összeállítás megpróbálja átfogni és bemutatni a kortárs magyar művészek mellett a művészettörténészeket, a kritikusokat, a II. világháború óta feltűnt művészeti irányzatokat, a kapcsolódó intézményeket, a folyóiratokat, de megismertet a művészeti fogalmakkal is. Míg a könyv alakban megjelent kiadványban azoknak a magyar, és a magukat magyarnak valló művészek biográfiája olvasható, akiknek 1945 utánra esik munkásságuk aktív szakasza, addig az internetes változatot a szerkesztők kiegészítették a külföldi művészeket, valamint fiatal művészeket bemutató szócikkekkel. A keresés az adatbázisban igen egyszerű, mert a "fejezetcímeken" (Fogalmi szócikkek; Külföldi művészek; Fiatal művészek; Művészettörténészek; Műgyűjtők; Művészeti irányzatok, csoportok; Egyebek) belül betűrendben sorakoznak a változó terjedelmű címszavak. A Művészek, illetve Képek között lehetőség van az "egyszerű", vagy az összetett keresésre is.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://artportal.hu/lexikon/fooldal/)
 • Közreadó: Enciklopédia Kiadó, Budapest
 • Frissítés: folyamatos
 • Nyelv: magyar
 • Bioenergia. Bio-energiahordozók. Energianövények - ajánló bibliográfia (2002-2007)
 • A bibliográfiában az OMgK állományába tartozó, a bioenergiával és a bio-energiahordozókkal és annak mezőgazdasági vonatkozásaival kapcsolatos könyveket, folyóiratcikkeket és más szakkiadványokat gyűjtötte egybe dr. Székely Sándor. Az egyes témacsoportokon belül a megjelenés sorrendjében, a legfrissebbel kezdve, olvashatók a bibliográfiai tételek, amelyek kiegészülnek a raktári számmal. Az azonos művek különböző kiadásai közül a legújabb változat szerepel az összeállításban. Az anyag gyűjtése 2008. január 7-én zárult le.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://www.omgk.hu/Bibliografia/bioenergia.pdf)
 • Közreadó: OMgK, Budapest
 • Időszak: 2002-2007
 • Rekordszám: 450
 • Nyelv: magyar
 • Csodaceruza - gyermekirodalmi folyóirat könyvtárosoknak, pedagógusoknak szülőknek - repertórium
 • A repertórium a Csodaceruza című folyóirat 2001 és 2007 között megjelent számaiban szereplő írásokat gyűjti egybe. A tematikus összeállításban [Irodalom (bibliográfia, díjak, elemzés, gyermekalkotás, írókról és íróktól, Ismeretterjesztő irodalom, népek irodalma és antológiák), Illusztráció (animáció, dia, folyóirat, illusztrátorok, hangoskönyv, hangzó dokumentumok, játék, képeskönyv, képregény, számítógép, textilkönyv), Pedagógia, pszichológia, olvasástanítás, Intézmények, programok (iskolák, kiállítás, konferencia és tanácskozás, könyvkiadók és boltok, könyvtárak, múzeumok és műhelyek, színház, tánc, zene egyéb programok, verseny és pályázat) a címszavak mellett álló számok: az egyes számokat és az oldalszámot(okat) jelzik.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://www.csodaceruza.com/csodaceruza_repertorium.htm)
 • Közreadó: Csodaceruza, Budapest
 • Időszak: 2001-2007
 • Nyelv: magyar
 • Klímaváltozás és hatásai a mezőgazdaságban - ajánló bibliográfia
 • A bibliográfiában az OMgK állományába tartozó, a klímaváltozással és annak mezőgazdasági vonatkozásaival kapcsolatos könyveket, folyóiratcikkeket és más szakkiadványokat gyűjtötte egybe dr. Székely Sándor. Az egyes témacsoportokon belül a megjelenés sorrendjében, a legfrissebbel kezdve, olvashatók a bibliográfiai tételek, amelyek kiegészülnek a raktári számmal. Az azonos művek különböző kiadásai közül a legújabb változat szerepel az összeállításban. Az anyag gyűjtése 2007. március 22-én zárult le.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://www.omgk.hu/Bibliografia/klimavalt.pdf)
 • Közreadó: OMgK, Budapest
 • Rekordszám: kb. 300
 • Időszak: 1970-2007
 • Nyelv: angol, magyar, német
 • Könyv és Nevelés - repertórium (1999-2004)
 • Hat évfolyam cikkeinek könyvészeti adatait (szerző, cím; év, szám) tartalmazza a repertórium, amely követi a folyóirat szerkezetét (Olvasáspedagógia; Tankönyv - taneszköz; Könyvtár; Ifjúsági irodalom; Olvasástörténet, hagyomány; Fiatalok fóruma).
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://www.opkm.hu/konyvesneveles/repertorium.php)
 • Közreadó: OPKM, Budapest
 • Típus: repertórium
 • Időszak: 1999-2004
 • Nyelv: magyar
 • Magyarországi temetők, síremlékek, emlékhelyek, emlékművek
 • A temetéssel, a temetkezéssel, valamint a halállal kapcsolatos magyar nyelvű szakirodalomból készítették az összeállítást Tóth Vilmos. A történeti, művelődéstörténeti művek címei mellett pszichológiai, szociológiai művek, tematikus folyóiratszámok adatait is tartalmazza az összeállítás.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://www.nkb.hu/?node=40)
 • Közreadó: Nemzeti Kegyeleti Bizottság, Budapest
 • Időszak: 1863-2007. november
 • Nyelv: magyar
 • Magyarországi uralkodók, fejedelmek a szépirodalomban
 • "Én nem vagyok történész, csupán erős érdeklődés él bennem a magyar történelem iránt. Mindemellett nagy irodalomrajongó is vagyok, és - véleményem szerint - egy kor megismerése az adott viszonyok között élt emberek életének tanulmányozásán keresztül a legigazibb, amire nagyon jó eszköz a szépirodalom. Az egyes szépirodalmi műveket uralkodók szerint csoportosítottam. Természetesen a lista nem csak az uralkodók életét leíró életrajzi regényeket, hanem az adott kort bemutató regényeket is tartalmazza. A könnyebb tájékozódásért az uralkodási évszámokat megadtam, illetve az uralkodók mellett egyes nevesebb személyekre vonatkozóan külön is elhelyeztem egy gyűjteményt a kapcsolódó regényekről" - tájékoztatja a használót a gyűjtemény összeállítója, Kis János. Az összeállítás ugyan nem tekinthető szabályos bibliográfiának (csak a könyv szerzőjét és címét tűntette fel Kis János), ennek ellenére az összeállítás a történelem iránt érdeklődők figyelmére érdemes. "Fejezetei" a következők: Árpád-házi királyok; Anjou-házi királyok; Vegyesházi királyok; Erdélyi fejedelmek; Habsburg-házi királyok; XX. század; Átfogó regények, mondák; Kronológia, Linkajánló.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://kisjanos.ingyenweb.hu/)
 • Közreadó: Kis János
 • Rekordszám: 548
 • Időszak: 15. sz.-2004
 • Frissítés: folyamatos
 • Nyelv: magyar
 • Méhészet és méhészeti termékek - ajánló bibliográfia
 • Székely Sándor az OMgK anyagából állította össze ajánló bibliográfiáját, amelyet kiegészített folyóirat címekkel, valamint méhészettel foglalkozó magyar nyelvű honlapokkal.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://www.omgk.hu/Bibliografia/meh.pdf)
 • Közreadó: OMgK, Budapest
 • Időszak: 1910-2003
 • Frissítés: lezárt
 • Nyelv: magyar és idegen nyelvek
 • Rácz András-Varga Gergely: A rendszerváltás utáni magyar külpolitika válogatott bibliográfiája (1991-2005)
 • Jelen összeállítás a Gazdag Ferenc és Kiss J. László szerkesztésében megjelent Magyar külpolitika a 20. században című kötetben (Bp, 2004, Zrínyi Kiadó) található bibliográfia jelentősen bővített és átszerkesztett változata. Elődjéhez hasonlóan ez a gyűjtemény is a rendszerváltás óta Magyarországon és külföldön megjelent, a magyar kül- és biztonságpolitikáról szóló kötetek, tanulmányok és dokumentumok könyvtári elérhetőségét kívánja rendszerezett formában közölni. A gyűjtemény az Országos Széchényi Könyvtár és az Országgyűlési Könyvtár számítógépes adatbázisainak felhasználásával, valamint a Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központjának könyvtárának anyagai alapján készült. Az összeállításban külön "fejezetben" találhatók az Önálló kötetek, a Tanulmánykötetek, a Dokumentumok és a Tanulmányok.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://www.kulugyiintezet.hu/regi/Magyar%20kulpolitika%20bibliografia%201991-2005.pdf)
 • Közreadó: Külügyi Intézet, Budapest
 • Időszak: 1991-2005
 • Nyelv: magyar
 • Pszichológia folyóirat - bibliográfia
 • Vitéz Klára állította össze a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézete által kiadott Pszichológia című folyóiratban 1981 és 2007 között publikált szerzők írásainak bibliográfiáját. Az összeállítás anyaga a szerzők betűrendjében kereshető.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://www.mtapi.hu/index.php?mi=542)
 • Közreadó: MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest
 • Időszak: 1981-2007
 • Nyelv: magyar
 • Századok repertórium (1976-2008)
 • A 19. században alapított folyóirat utolsó harminc évének számaiból készített repertórium a kiadvány weblapján olvasható. Az összeállítás követi a folyóirat szerkezetét, fejezeteit, az egyes fejezeteken belül pedig a szerzők betűrendjében sorakoznak cikkek.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://www.szazadok.hu/mellek/pdf/rep08.pdf)
 • Közreadó: Századok szerkesztősége, Budapest
 • Típus: repertórium
 • Időszak: 1976-2008
 • Nyelv: magyar
 • Választási tanulmányok - válogatott bibliográfia
 • A Politikatudományi Intézet Könyvtárának munkatársai által összeállított bibliográfia a 20. és 21.századi magyar választások története mellett, a téma szociológiáját, valamint a különböző politikai pártokat bemutató, elemző kiadványok, tanulmányok bibliográfiai leírását tartalmazza.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://www.vokscentrum.hu/tanulm/index.php?jny=hun&mszkod=300014)
 • Közreadó: Politikatudományi Intézet Könyvtára, Budapest
 • Tárgyszó: Magyarország 20-21. sz., politikai pártok, politológia, választások
 • Típus: bibliográfiai
 • Időszak: 1925-2003
 • Nyelv: magyar
 • A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája
 • A folyamatos bővülő bibliográfiához az anyaggyűjtést 2003. április 5-én kezdte meg a szakemberekből álló népes csapat (pl. Almár Iván, Ambrus Attila József, Gazda István, a főszerkesztő Sragner Márta). A kronologikusan rendezett, magyar nyelven nyomtatásban megjelent kiadványok, cikkek, közlemények, tanulmányok, könyvrészletek stb. bibliográfiai adatait tartalmazó adatbázisban évre, vagy szavakra lehet keresni.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://csimabi.csillagaszat.hu/cs-onlin.htm)
 • Közreadó: Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest
 • Tárgyszó: csillagászat, űrhajózás, űrkutatás
 • Időszak: 1538-
 • Frissítés: folyamatos
 • Nyelv: magyar
 • SZTE Egyetemi Könyvtár - Egyetemi Disszertációk Adatbázisa
 • Az adatbázis az egyetemen készített disszertációkat veszi számba. Az összeállításban szerzőre, címre és a disszertáció tárgyára lehet keresni.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://corvina.bibl.u-szeged.hu/cgi-bin-akos/diss_input.pl)
 • Közreadó: SZTE Egyetemi Könyvtár
 • Tárgyszó: disszertációk, Szegedi Tudományegyetem
 • Típus: bibliográfiai
 • Frissítés: folyamatos
 • Nyelv: magyar
 • HUMANUS (Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa)
 • A konzorciumi formában működő adatbázis feladata a magyar vonatkozású nyomtatott, elektronikus humántudományi (irodalomtudomány; nyelvtudomány; történelemtudomány; hadtudomány; politika; könyvtártudomány, könyvtörténet; filozófia; vallás, teológia; művészet; neveléstudomány; helytörténet) (rész)dokumentumok - azaz időszaki kiadványok vagy tanulmánykötetek részeként megjelent dokumentumok - teljes körű bibliográfiai feldolgozása, tartalmi feltárása, rendszerbe foglalása. Az adatbázis készítői összegyűjtötték, és visszakereshetővé tették az egyes tudományterületek különböző formátumú (on-line; off-line; nyomtatásban megjelent; gépirat; szakdolgozat) és típusú [szakportál; bibliográfia; repertórium; egyéb (tartalomjegyzék, mutató)] segédleteit. Az adatbázisban való keresés mellett lehetőség van az adatbázisban nem szereplő tételek bejelentésére is.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://www.oszk.hu/humanus/)
 • Közreadó: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
 • Frissítés: folyamatos
 • Nyelv: magyar
 • Magyar Emigráns Írók és Műveik
 • 2000-ben jelent meg Nagy Csaba lexikográfus munkája Magyar emigráns irodalom lexikona címmel. Ennek a kiadványnak életrajzi és könyvészeti adatait tartalmazza az adatbázis, amely folyamatosan frissül új adatokkal és javításokkal. A keresés két irányból lehetséges: az írók vagy a művek felől. Amennyiben az író személyére keresünk, tíz adatelemből lehetséges a választás kétablakos, összetett kereséssel. A felhasznált irodalmat a Rövidítések ugrópont alatt találja a használó. A kb. 6500 szerzőt és 20 ezer műcímet tartalmazó munka értékes kiegészítése a hungarika bibliográfiáknak.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://regi.pim.hu/Online/adattar/lexikon.php)
 • Közreadó: Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
 • Típus: bibliográfiai, teljes szövegű
 • Frissítés: folyamatos
 • Nyelv: magyar
 • MATARKA (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa)
 • A szolgáltatás magyar kiadású folyóiratok tartalomjegyzékeire terjed ki, általában 5-10 évre visszamenőleg (216 folyóirat, 140541 cím, 39811 szerző, 9495 ugrópont teljes szövegre). Az adatbázisban megtalálható folyóiratok tartalomjegyzékeit lehet böngészni vagy a teljes anyagban lehet címre és szerzőre keresni.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://www.matarka.hu/)
 • Tárgyszó: multidiszciplináris adatbázis
 • Nyelv: magyar
 • Magyar Nemzeti Bibliográfia
 • Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjtőkörbe tartozó hungarikumok a magyar kulturális örökség részét képezik. Az OSZK weboldala közös felületen gyűjti össze a hungarikum fogalma alá tartozó dokumentumokat leíró nemzeti bibliográfiák közül az eredetileg nyomtatott, de már digitalizált formában interneten is elérhetőket, az adatbázisokat, valamint az e-folyóiratként közreadottakat. Így a weboldalon hozzáférhető pl. az RMK I. 1531-1711 című gyűjtés, vagy a Magyar sajtóbibliográfia, 1705-1849 című összeállítás mellett a kurrens magyar nemzeti bibliográfiák.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://mnb.oszk.hu/index.php)
 • Közreadó: OSZK, Budapat
 • Típus: bibliográfiai
 • Időszak: 1531-
 • Frissítés: folyamatos
 • Nyelv: magyar és idegen nyelvek
 • Műelemzések
 • A dunaújvárosi József Attila Városi Könyvtár állományából készült az adatbázis, amely a műelemzéseket tartalmazó dokumentumokat (könyv, folyóirat, Internet, CD, fénymásolat) dolgozza fel. Dokumentumtípusra, szerzőre, címre, tárgyszóra, lelőhelyre stb. lehet keresni. A találati lista, többek között, tartalmazza a dokumentum címét, a lelőhelyet, a webes hozzáférés linkjét, a szerző nevét.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://www.jakd.hu/)
 • Közreadó: József Attila Városi Könyvtár, Dunaújváros
 • Frissítés: folyamatos
 • Nyelv: magyar
 • SzocioWeb - a magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiai adatbázisa (1970-2006)
 • Az adatbázis, amelynek anyaga a szociológia lehető legtágabb értelmezésén, határterületeinek legkiterjedtebb körén alapul, a magyar és magyar vonatkozású külföldi szociológia több mint 30 évét reprezentálja. 1970-2006 között több mint 120.000 tételt tartalmaz. A tematikus keresést a szociológiát és határterületeit lefedő tágabb témakörök és a részletezőbb fogalmakat leíró, javarészt tezauruszba rendezett tárgyszavak, valamint a címeket helyenként kiegészítő, rövid annotációk segítik. A bibliográfiai leírások a Szociológiai Információ régebbi évfolyamaihoz igazodnak, akárcsak az anyag tematikus szerkezete, melyet annak idején az UNESCO International Bibliography of Social Sciences.Sociology sorozatához igazította. A tárgyszó-rendszer a könyvtár folyamatos fejlesztésének az eredménye. Az adatbázis angol nyelvű keresőfelülettel is rendelkezik. A bibliográfiai tételek idegen nyelvű címfordítás alapján visszakereshetők. Az angol nyelvű verzióban három alapvető szociológiai folyóirat angol nyelvű kivonatainak teljes szövegét közöljük. A dokumentumok legnagyobb része a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjában megtalálható.
 • A hozzáférés módja: ingyenes
 • Hozzáférhető: internet (http://database.fszek.hu:2009/szocopt/szoc0402.htm?v=szoc&a=start&a1=)
 • Közreadó: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
 • Típus: bibliográfiai
 • Időszak: 1970-2006
 • Rekordszám: 120.000
 • Nyelv: magyar, angol