Helytörténeti gyűjtemény


Küldetésnyilatkozat

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
a helyi és nemzeti önismeret temploma/őrhelye

Az intézmény helytörténeti gyűjteménye Hajdúnánás város középiskolai tanárainak az 1930-as években létrehozott gyűjteményéből alakult ki, amely keresztmetszetet nyújtott a település múltjáról, hagyományos népi kultúrájáról.
Így a jelenlegi gyűjtemény, amelynek 2003 óta az egykori Takarékpénztár patinás épülete ad otthont, elsődleges célja az örökségül kapott, rendszerezett, katalogizált helytörténeti adatok, tárgyak, szellemi értékek bővítése, további gyűjtése, regisztrálása, dokumentálása, tudományos vizsgálata, őrzése és bemutatása, a tudományos igényű kutató tevékenység, az eredmények publikálása, a gyűjtemény tárgyainak szakmai feldolgozása, s általa a szellemi értékek közvetítése az oktatás, a nevelés és a közművelődés területén. Tevékenységünknél az ismeretátadásra helyezzük a hangsúlyt.

A szakmai tudományos kutatás mellett kiemelt feladatunk a kiállítóhely állandó kiállításainak gondozása, valamint a Tájház, a Csőszházak és a város főterén álló sarokbástya (az erődfal részletekkel), mint műemlék bevonása a helytörténeti oktatásba, turisztikai színtérré alakítása, vagyis minden olyan kulturális érték közkinccsé tétele, ami „nánási”. Reményeink szerint, intézményünk az itt végzett sokszínű munkája eredményeként a város turisztikai kínálatának egyik meghatározó és vonzó, turisták által is szívesen látogatott célpontjává válik.

A gyűjtemény állandó kiállításainak egyedisége a helytörténetben rejlik: a Hajdúnánást messze földön híressé tevő szalmaipar és a XX. századi történelem felkavaró évtizedeit személyes vonásokkal gazdagon reprezentáló kiállítások a helyi látogatók identitástudatának erősítését segítik a távolabbról érkezők számára az itt élő emberek gondolkodásmódjának, történelmének hitelesebb megismerését szolgálják.

Közgyűjteményként arra törekszünk, hogy a látogatók minél szélesebb köre felé nyitva, a lehető legsokoldalúbban szolgáljuk a kultúra átadásának nemes ügyét. Így célközönségnek tekintünk mindenkit, aki a település és az itt élt őseink mindennapjai iránt érdeklődik. Kiemelt célcsoportjaink a jövő nemzedéke: az óvodákból, általános és középiskolából érkező diákok, az ismeretátadásban segítő pedagógusok és az érdeklődő szülők. Ebben a törekvésünkben számítunk az idősebb generáció támogatására is, mint adatközlő, mint a „múltbéli” tudás hiteles átadójára.

Állandó és időszaki kiállításainkkal, kiadványainkkal, múzeumpedagógiai foglalkozásainkkal, valamint a saját, városi és országos rendezvényekhez kapcsolódó programjainkkal célunk, hogy a település és elődeink hagyatékát az utókor számára sértetlenül, jó állapotban megőrizzük, a hasznosítható tudás közvetítésével segíteni tudjuk a népi hagyományok alaposabb megismerését és jobb megértését.

Kutatásainkat publikáció formájában tesszük a szakma és az érdeklődők számára elérhetővé, hangsúlyozva azok helytörténeti jelentőségét és további kutatásra ösztönözve lokálpatriótákat és kutatókat egyaránt.

Fontosnak tartjuk a jól képzett, igényes, a múzeumügy iránt elkötelezett, a látogatók kíváncsisága iránt nyitott, segítőkész, ötletgazdag munkatársak közös munkáját, mert ez lehet az intézményünk megítélésének alapja.