Könyvtári tagság

Ki, milyen feltételekkel regisztrálhat a könyvtárban

Beiratkozás - regisztrálás
  • 18 alatt: tagsági díj nincs, de szükséges: szülői kezességvállalás, személyes adatok felvétele
  • 18 év felett: tagsági díj 1500 Ft/év, személyes adatok felvétele
  • 18-24 éves nappali tagozatos tanulók: 750 Ft/év, személyes adatok felvétele
  • nyugdíjasok: nyugdíjas igazolvány bemutatása, személyes adatok felvétele, tagsági díj nincs
Kölcsönzés

Egy alkalommal főszabályként 6 db könyv kölcsönözhető, ettől szükség szerint el lehet térni. Periodikák - a legfrissebb számok kivételével (folyóirat, napilap esetében) a határidő egy hét.

Hosszabbítás: a kikölcsönzött könyvek szükség esetén újabb három hétre meghosszabbíthatók. Periodikák nem hosszabbíthatók.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár állományában nem található dokumentumokat - elsősorban könyvek és periodikák - más könyvtárak állományából átkérjük. Periodikák esetében fénymásolat kérhető. A könyvtárközi kölcsönzés díja a Szolgáltatások díjai táblázatban található.

További információk