Nánási ki kicsoda - "G"

#

Gábor József Girus Miklósné Nagy Erzsébet
Gábor Mihály Girus Zoltán
Gacsályi Gábor Glücklich Géza
Gacsályiné Balla Márta Gömöri Józsefné Hernyák Eszter
Gál Imre Gömze A. László
Gál Mátyás Groma Gézáné Nagy Judit
Gárdos Miklós Gulyás Gábor
Gavron József Gulyás Imre
Gélákné Székely-Szabó Kornélia Gut István
Gerbert Judit Gut Istvánné Csiszár Erzsébet
Girus Antal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


#

Gábor József tanár zeneszerző
(1914. november 25., Hajdúnánás - 1963. október 19., Budapest) 
Pék- és cukrászmester harmadik gyermeke. Alsófokú iskoláit a hajdúnánási református elemi iskolában végezte, magánúton szerzett gimnáziumi bizonyítványt, s a nánási gimnáziumban érettségizett. Tízéves korában futballozás közben megsérült a szeme, ettől kezdve látása fokozatosan romlott. A debreceni konzervatóriumban zeneszerzést, éneklést és zongorázást tanult. Zeneszerzőként és színpadi íróként működött. Zenés játékait Debrecenben és környékén mutatták be. A negyvenes évek második felében családjával Budapestre költözött. Ott a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán elvégezte a magyar-történelem szakot, s 1949-től a Vakok Országos Nevelő- és Tanintézetében irodalmat és nyelvtant tanított. Ő volt hazánk első vak pedagógusa. A Vakszövetség keretein belül megszervezte a Homérosz Irodalmi Kört. 1958-ban létrehozta az Irodalmi Értesítőt, melynek haláláig szerkesztője volt. Írt verseket és novellákat is. Verseiben szeretettel emlékezik Hajdúnánásra és a Hajdúságra.
Írásait a Vakszövetség lapjai, illetva az Óda a fényhez című kiadvány közölték. Balázs című elbeszélő költeménye Braille-írásban jelent meg.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Gábor Mihály pékmester
(1881., Kiskundorozsma - ?) 
Felesége Kovács Piroska volt. Gyermeke(i): Piroska, Emma, József, Ferenc, Zoltán.                            

Középiskoláit Kiskundorozsmán és Szegeden végezte. Pékmesterséget szintén Szegeden tanult. 1905-ben alapította üzemét Hajdúnánáson.
Római katolikus egyházi iskolaszéki tag, egyházmegyei tanácsos, ipartestületi elöljárósági tag. Az I. világháborúban az orosz fronton harcolt.
Kitüntetései: Kis Ezüst, Bronz Vitézségi Érem, Háborús emlékérem, Károly Csapatkereszt.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

#


Gacsályi Gábor református lelkész
(1957. május 13., Debrecen - )

Szülei: Gacsályi Gábor és Seress Éva. Felesége: Balla Márta református lelkész. Gyermeke(i): Gábor (1982), Márk (1987).
Tanulmányai: ált. isk. Gacsály, Db. , Theológiai Akadémia - Debrecen.
Meghívás után 1987- ben került Hajdúnánásra, 1990-ben választotta meg a hajdúnánási gyülekezet lelkipásztorának. Tagja a Doktorok Kollégiuma Pásztorálpszichológiai Szekciójának. 

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!
 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Gacsályiné Balla Márta református lelkész, kántor-hitoktató
(1958. március 23., Tiszakanyár - )
Szülei: Balla László és Kiss Magdolna. Házastársa: Gacsályi Gábor református lelkész. Gyermeke(i): Gábor (1982), Márk (1987).
Tanulmányai: Általános iskika - Tiszakanyár. Református Gimnázium Debrecen. Theologiai Akadémia - Debrecen.
Előbb Nyírkarászob, majd Jánkmajtison volt lelkipásztor. Jelenleg a hajdúdorogi megválasztott lelkész, Hajdúnánáson pedig lelkipásztori, kántori és hitoktatói szolgálatot végez. 

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000), Nánási Kalendárium (2004)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!
 

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

#

Gál Imre ácsmester, tánctanár
(1878., Hajdúnánás - 1944. augusztus 1., Hajdúnánás)
Fiatal korában súlyos sérülést szenvedett és nem tudta folytatni tanult mesterségét. 1911-ben Pesten táncmesteri tanfolyamot végzett, s ettől kezdve minden évben megszervezte tánctanfolyamait, általában három turnust. 1925-ben a Bocskai u. 43. sz. alatt minden igényt kielégítő tánciskolatermet épített, amely 220 személyes volt, így nagyobb rendezvények megtartására is alkalmas volt. A legendás táncmester 1944 nyarán távozott az élők sorából, tánciskoláját 1987-ben lebontották. A család Gál Imre személyes hagyatékát (iratokat, fotókat) a hajdúnánási városi könyvtár helytörténeti gyűjteménye számára ajándékozta.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Gál Mátyás grafikusművész
(1909., Hajdúnánás - 1999. április 16., Budapest)
Nánási bádogosmester gyermeke. Apja I. világháborús hadi rokkantsága miatt kis dohányárus lett. A fiú iskoláit Hajdúnánáson végezte, itt is érettségizett. A húszas évek második felében már rajzolgatott, festegetett: ebben tanára, Vad Péter segítette. 1932 és 1938 között a hajdúnánási Pállya Gyuláné alapítványa segítségével elvégezte az Iparművészeti Főiskola grafikai tanszakát. Mint főiskolás, eredményesen vett részt a Budapesti Állatkert plakátpályázatán. 1938 és 1941 között a Fóthy Elektromossági Gyárban neonterveket készített. 1941-től 1947-ig az IBUSZ grafikai műtermének vezetője volt. 1947-ben részt vett a londoni olimpiai magyar plakátpályázatán, s ott 1. és 2. díjat nyert. Számos hazai és külföldi plakátpályázaton és plakátkiállításon vett részt.
Legnagyobb szakmai elismerésként munkásságát 1982-ben Konecsni-díjjal jutalmazták, 1996-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Kis keresztje kitüntetést kapta.
Halála évében Hajdúnánáson is kiállított, ez alkalommal életművét szülővárosára hagyományozta, melyet a városi könyvtár helyismereti gyűjteménye őriz.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Gárdos Miklós újságíró, író
(1920., Hajdúnánás - 1998. július 30.)

Kiskereskedő gyermeke. Textilgyári munkásként kezdett. 1938-ban letette a felső kereskedelmi iskolai érettségi vizsgát, ettől kezdve Debrecenben a Tiszántúli Független Újság külső munkatársa. A II. világháborúban munkaszolgálatos volt, átszökött a szovjetekhez, s partizánként harcolt a németek ellen. 1945-ben Stockholmba került gyógykezelésre. Különböző hazai és külföldi lapokba írt, tudósított. 1949-1954 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán tanult. 1951-től 1957-ig a Magyar Nemzet, 1957-1964-ig a Népszava tudósítója volt. Külső munkatársként dolgozott a Magyar Rádiónál és a Magyar Televíziónál. 1964-től 1985-ig, nyugdíjazásáig a Magyarország című hetilap főszerkesztő-helyettese.
Írt verseket, melyeket 1938-ban Földindulás címmel kötetben adtak ki Debrecenben.
Regényei: Görög hegyek között (1951), Két ősz között (1959), Szívroham (1961).
Több politikai publicisztikai kiadványa, ismeretterjesztő műve és történelmi riportja jelent meg. A panoptikum raktára címen megírta Hitler és Mussolini életrajzát (1980).

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Gavron József postai segédtiszt, fotós
(1959. szeptember 28., Budapest - )

Szülei: Gavron József és Farkas Klára Lídia. Felesége: Mezei Éva, bérszámfejtő. Gyermeke(i): Attila (1980), Judit (1986).
Tanulmányai: Általános iskola - Tiszabura. Bethlen Gábor Közgazdazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola - Debrecen.
1977-1978-ig rendszeres helyettes a debreceni Postaigazgatóságon. 1978-tól a hajdúnánási Micsurin MgTSz, Egyesült Agrárszövetkezet, Haladás Kft.- raktáros, növénytermesztési művezető, raktáros. 2000 októberétől fotói, képriportjai, írásai jelennek meg a Hajdúnánási Újságban és a Hajdú-Bihari Napló hasábjain.
Kitüntetései: Kiváló Társadalmi Munkáért (1980), Munkahelyi-brigádjelvények, bronz ezüst, aranyfokozat. (1980-93).

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!
 

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Gélákné Székely-Szabó Kornélia tanár, igazgató
(1956. február 26., Hajdúnánás - )
Szülei: Székely-Szabó Imre, katonatiszt és Pálfi Júlia, gyermekfelügyelő. Házastársa: Gélák Pál Attila, gépészmérnök. Gyermeke(i): Róbert Attila (1984), Kornélia (1987).
Tanulmányai: Alap- és középfokú tanulmányait Hajdúnánáson végezte el. Tanítóképző főiskola, tanító szak - Debrecen (1974-1977). Kossuth Lajos Tudományegyetem - Debrecen (1998-999, 2000-2002).
A diploma megszerzése után Hajdúnánáson kezdte pedgógus pályáját, az akkor 4. Számú Általános Iskolában, melynek 1995-től igazgatója is volt. 1991 és 1994 között a Pedagógusok Szakszervezete Városi Bizottságának volt az elnöke. 1994-1998-as ciklusban önkormányzati képviselő-testületi tag volt.
Kitüntetései: Miniszteri Dicséret (Oktatási Minisztérium, 1983.)

[Forrás: Nánási Kalendárium (2004)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!
 


 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Gerbert Judit színésznő
(1977. január 1., Szombathely - )

Szülei: Gerbert Ottó és Sarlós Judit.
Tanulmányai: Körzeti Általános Iskola - Répceszentgyörgy. Református Kollégium és Gimnázium - Pápa. GNM Színitanoda (Gór Nagy Mária Színitanoda) - Budapest.
Dr. Nikodémusz Kornélia unokája amatőr színjátszó körben kezdte pályafutását Hegyfalun. Részt vett vers- és prózamondó versenyeken, fesztiválokon. 1996-tól a GNM Színitanoda növendéke, játszik a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, 1997-től a budapesti József Attila Színházban. 1997-től alkalmanként közreműködik az MTV vallási műsorában. 1999-től a Győri Nemzeti Színház tagja.
Fontosabb szerepei: Grease - Patti Simkoks; Amkfors: Színházkomédia-Matild, Lorca: Vérnász - cselédasszony, Cander- Ebb- Fosse: Chicago- Mona (Akküe, Liz).
Kitüntetései: Helikon Fesztivál, Keszthely, vers- és prózamondó kategória különdíj (1994); Országos József Attila Szavalóverseny 4. hely (1995).

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!
 

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#
 

 

Girus Antal gazdálkodó
(1868., Hajdúnánás - 1927.)
Iskolái elvégzése után szülei birtokán dolgozott. Életében városi képviselő-testületi tag és számos egyesület vezetőségi tagja volt. Felesége Pálfi Zsófia, két gyermekük született.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

#

Girus Miklósné Nagy Erzsébet népművelő, könyvtáros
(1938. április 24., Hajdúnánás - )

Szülei: Nagy Gyula és Kovács Róza. Gyermeke(i): Girus Miklós (1974).
T.: Hn, Közgazdasági Technikus Sopron, ELTE- Tanárképző Főiskola Bp. M.: 1964-ben, mint könyvelő dolgozik a Soproni Faipari KTSZ-ben. Ugyanezen év október 1-től a Sopron Ady Endre Műv. Ház művészeti előadója, 1969 májusától igazgatója. 1971- ben művészeti előadó az újfehértói műv. központban. 1972-75. ig Debrecenben az Oláh Gábor Klubkönyvtár igazgatója. 1975-1980-ig a Szellőző Művek hajdúnánási gyáregységnél oktatási előadó, közműv. titkár. 1980-1992-ig a hajdúnánási VMK igazgatója. 1992-1995 NN üzleti igazgató. 1995 márciusa óta nyugdíjas. Tagja a Makláry Lajos Városi Énekkarnak.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!
 

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Girus Zoltán értékesítési menedzser
(1953. november 26., Hajdúnánás - )
Szülei: Girus Miklós és Nyakó Katalin. Felesége: Lantos Iérn, pedagógus. Gyermeke(i): Ádám (1976), Panna (1978), Andárs (1989).
Tanulmányai: Alap- és középfokú tanulmányait Hajdúnánáson végezte el. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, testnevelés-biológia szak - Nyíregyháza. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, vállalkozás szervezői szak, üzemgazdász.
1975-1984-ig tanár a 125. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben (ma: BSZC Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola). 1984-től 1995-ig a Hajdúnánás Városi Tanács Önkormányzati Polgármesteri Hivatalában csoportvezető. 1995 és 2000 között az NN Magyarországi Biztosító Rt. (ING) üzleti igazgatója.
2001-től az AB-AEGON Általános Biztosító Rt. területi igazgatója. Labdarúgó edzői képesítést szerzett és a hajdúnánási futballcsapatnál sportköri elnök volt 1984-től 1993-ig, kisebb megszakítással. E tevékenysége legjelentősebb eredménye: ebben a korszakban jutott fel a hajdúnánási labdarúgó csapat az NB II-be. Többször volt "válságvezető" edző a csapatnál. 
Róla megjelent írások: több írás a Hajdú-Bihari Napló és a Nemzeti Sport hasábjain.
Kitüntetései: Szabadidősport Szervezéséért (1988), NN Kiváló Szervező (1999).

[Forrás: Nánási Kalendárium (2003)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!
 

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Glücklich Géza terménykereskedő
(1895., Hajdúnánás - ?)

1917-ben vette át azt az üzletet, amelyet még 1857-ben alapított édesapja Glücklich Márton és nagybátyja Glücklich Izsák. Mindennemű termény vételével és eladásával foglalkozott. Volt hitközségi elöljárósági tag és városi képviselő-testületi tag.
[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Gombos ÉvaMedgyesiné Gombos Éva

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Gömöri Józsefné Hernyák Eszter tanár    
(1955. március 2., Hajdúnánás - )
Szülei: Hernyák Gábor, villanyszerelő és Kéki Eszter, dajka. Házastársa: Gömöri József, tanár. Gyermeke(i): Jószef (1981) és Ádám (1985).
Tanulmányai: Alapfokú tanulmányok, Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium - Hajdúnánás. Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem-orosz szak (1973-1978) és német nyelv szak (1991-1994) - Debrecen. 
Egyetemi tanulmányai végeztével 1978-tól folyamatosan a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskolában (ma: Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium) tanít. Szakfelügyelő, igazgatóhelyettes.

[Forrás: Nánási Kalendárium (2004)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!
 

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Gömze A. László okleveles gépészmérnök, tanszékvezető egyetemi docens
(1950., február 3., Hajdúnánás - )

Szülei: Gömze Antal és Papp Jolán. Felesége: Szkopenko Ludmilla építőmérnök. Gyermeke(i): Gabriella (1973) és Viktória (1978).
Tanulmányai: József Attila Gimnázium - Kunszentmárton, Szovjetunió (1973), Kanada (19).
Műszaki tudományok kandidátusa (1984), műszaki doktor (1986). Több mint 100 tudományos publikációja jelent meg. 

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!
 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Groma Gézáné Nagy Judit matematika-fizika szakos középiskolai tanár
(1927. január 12., Hajdúnánás - )

Szülei: Dr. Nagy Imre és Farkas Margit. Házastársa: Dr. Groma Géza fizikus. Gyermeke(i): Géza (1952), István (1956), Levente (1958), Virág (1962).
Tanulmányai: Református elemi népiskola - Hajdúnánás. Református Gimnázium - Hajdúnánás. Pázmány Péter Tudományegyetem Természettudományi Kar - Budapest.
1949-től díjtalan, majd díjas egyetemi gyakornok. 1951-1958-ig tanársegéd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Gyakorló Fizikai Intézetében. 1958-1967-ig a Dolgozók Szakközépiskolájában, majd 1967-1990-ig, nyugdíjazásáig a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban tanított. 1969-ben „Amitől szebb lesz ez a világ” címmel zenei akusztikai óra bemutatása oktatófilm keretében (MAFILM). Tagja, és 10 éve társelnöke a Bartók Béla Konzervatóriumi öregdiákok Barátok Körének.
Kitüntetései: Az Oktatásügy kiváló Dolgozója, Szocialista Kultúráért, Pedagógus Szolgálati Emlékérem. 

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!
 


 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#


Gulyás Gábor hírlapíró, jogász, író, költő
(1916 - ?)
Hajdú ősöktől származik. 1934-ben érettségizett Hajdúnánáson. Jogi tanulmányait Debrecenben végezte. Egyetemi hallgatóként kezdte újságírói pályáját. Belső munkatársa volt a Tiszántúli Független Újságnak. Dolgozott még a Függetlenség című országos napilapnak, és Erdélyben is újságíróskodott. Egyetemi évei alatt előbb a Turul Szövetség, majd a Márcziusi Front tagja. Debreceni éveire a szellemi magány és a konzervativizmus jellemző. Gulyás Pál tevékenysége hatással van rá. Költői tehetsége az újságírás miatt lassan teljesül ki. Jellemző művészetére a mikro-realizmus és a konkrét valóság ütköztetése vagy párhuzamba állítása. Ez főleg szülővárosával kapcsolatos verseiben fedezhető fel (pl. Hajtás, Vízhordó asszonyok). Művei főleg lapokban, évkönyvekben, antológiákban jelentek meg. Írt romantikus, történelmi és kalandregényeket, elbeszéléseket. Versei három kötetben jelentek meg. Figyelemre méltó a Dióverés című válogatás, - addig írott műveiből - amely 1947-ben jelent meg Budapesten. A kötet tehetséges, önálló arculatú költőt mutat. Jellemző a válogatásra az emlékidézés, a csodakereső gyermeki szemlélet. A háború után némileg megváltozott a szemlélete. Több lett műveiben a gondolati-filozofikus elem. Összegez, sűrít, az emberi létezés lényegét kutatja. A csöndes keserűség szinte tapintható írásaiban. A tiszta formák, a szigorúan egyszerű szavak jellemzik utolsó ismert verseit. Bényei József sokat ígérő, de beteljesületlen tehetségnek tartja. 1947 után végleg eltűnik a magyar irodalomból. Állítólag emigrált, és Amerikában telepedett le. A továbbiakban nem publikált.
Főbb művei:

  • Az áruló halála (Bp. 1943)
  • A búbos kemence (Bp. 1942)
  • Dióverés, Válogatott versek (Bp. 1942)
  • Erzsébet, a majom (Bp. 1943)
  • A férfi visszaüt (Bp. 1943)
  • Fotos meg Martonos (Bp. 1942)
  • Szabadság, szerelem (Bp. 1942)
  • A szigetvári hős (Bp. 1943)
  • Szilvási Isti szabad hajdú lesz (Bp. 1942)
  • Az utolsó melódia (Bp. 1943)

Rólamegjelent írások: Gulyás Gábor = Új Debreceni Fiatal Költők és Írok Antológiája Db. 1938.; Pándi Pál: G.G. : Dióverés= Válasz 1947.; Bényei József: A másik Gulyás= Db. 1988. dec. 16.
[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Gulyás Imre ügyvéd
(1893., Hajdúnánás - ?)

Hajdúnánáson született paraszti családban. Itt végezte alsó és középfokú iskoláit is. Jogi tanulmányai befejezése után 1915-ben bírósági joggyakornok Debrecenben, majd Aradon. Ezt követően jegyző a budapesti büntető törvényszéken. 1917-től az Országos Közélelmezési Hivatal előadója, 1921-ben bírósági titkár. 1922-ben nyugdíjazták. Ekkor nyitott ügyvédi irodát Hajdúnánáson, amely 1942-ig működött. Jogász korában a Debreceni Főiskolai Lapokat és a Jogászélet c. ifjúsági lapot szerkesztette. Ezek mellett több napi- és hetilapnak alkalmi cikkírója is volt
[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Gut István tanár, kertésztechnikus
(1946. június 18., Hajdúsámson - )

Szülei: Gut István és Fegyver Julianna. Felesége: Csiszár Erzsébet nevelő. Gyermeke(i): Katalin Marianna (1967) és Veronika (1973).
Tanulmányai: 1. Számú Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium - Hajdúnánás. Tanárképző Főiskola, történelem-népművelés szak - Eger.
A hajdúnánási Községgazdálkodási Vállalatnál volt kertész, majd részlegvezető (1965-1977). 1977 és 1980 között az EIVRT (TUNGSRAM) hajdúnánási gyárában dolgozott. 1980-1983-ig a hajdúnánási Városi Tanácsnál Társadalmi és családi ünnepek szervezője. 1983-tól pedagógus, előbb a Makláry Iskolában, majd a Nánási Oláh Mihály Általános Iskola Tagiskolájában.
1972 óta Hajdúnánáson és a környező településeken polgári temetkezéseken szónok.
Több mint 15 évig énekelt a Városi pedagógus Kórusban. Jelenleg a városi felnőtt színjátszókör (NANÁ színház) tagja. Rendszeresen jelennek meg kertészeti témájú publikációi a Hajdúnánási Újságban, illetve a Hajdú-Bihari Napló Táj-kép mellékletében.
Főbb művei: A másik ember iránti féltés diadal c. film egyik főszerepe (40 Labor, 2000).
Kitüntetései: Kiváló Ifjúsági Vezető (1977); Kiváló dolgozó (1980); MHSZ Kiváló Munkáért, bronz (1980); Kiváló Véradó, ezüst (1982); Tűzbiztonsági Érem, bronz (1988); Kiváló Úttörővezető; Honvédelmi Érdemérem- 10 éves (1978),- 15 éves (1983),- 20 éves (1988).

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000), Nánási Kalendárium (2004)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!
 

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Gut Istvánné Csiszár Erzsébet népművelő-könyvtáros, lakásotthoni szakmai egységvezető, kertésztechnikus
(1947. január 1. - )

Szülei: Csiszár Sándor és Zsuga Katalin. Házastársa: Gut István, tanár. Gyermeke(i): Katalin Marianna (1967) és Veronika (1973).
Tanulmányai: 2. Számú Általános Iskola - Hajdúnánás. Kertészeti Technikus - Nyíregyháza. Tanítóképző Főiskola, népművelő-könyvtáros szak - Debrecen. 
1968-ban Városgazdálkodási Vállalatnál kertésztechnikus. 1968-1973-ig a Városi KISZ Bizottságnál ifjúsági szervező. 1973-1976-ig az Ifjúsági Ház igazgatója. 1977-ben a Hajdúnánási Városi Művelődési Központ művészeti főelőadója. 1977 és 1987 között a Hajdúnánási Városi Pártbizottság gazdasági munkatársa. 1987 és 1989 között a Hazafias Népfront Hajdúnánási Városi Titkára. 1989-1992-ig Hajdúböszörményben és Hajdúviden szabadidő szervező. 1992-től előbb Gyermekotthon,- jelenleg Hajdúsági Lakásotthonok- csoportvezető nevelője, majd szakmai szervezeti egységvezető.
Kitüntetései: Kiváló Dolgozó (1966), Aranykoszorús KISZ Jelvény (1972), KISZ Érdemérem (1972), Munka Érdemrend, bronz (1980).
Külön közlés: „Az eddigi életem legnagyobb öröme, hogy „másokért” dolgoztam; a KISZ-ben az ifjúsággal az ifjúságért, a Művelődési Központban a közművelődésért, a gyermekvédelemben 1989 óta a GYERMEKEKÉRT." (Gut Istvánné Csiszár Erzsébet)

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!
 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲