Nánási ki kicsoda - "Ö"

#

- Ötvös László
- Ötvös László Zsigmond
- Ötvös Róza
- Ötvös Zoltánné

 

#

Ötvös László református kutatólelkész
(1930. szeptember 16., Hajdúnánás - )
Szülei: Ötvös Miklós és Nagy Klára. Felesége: Reszegi Erzsébet Katalin, titkárnő. Gyermeke(i): László Csaba (1957), Tünde Erzsébet (1960).
Tanulmányai: Elemi iskola - Hajdúnánás. Református Gimnázium - Hajdúnánás, Debrecen. Theológia Akadémia - Debrecen.
Lelkészi szolgálatát 1955-ben kezdte és negyven éven át végezte Újléta, Hajdúbagos, Miskolc, Kunmadaras, Debrecen Gyülekezeteiben. 1978-ban a theológiai tudományok doktorává avatták Debrecenben, majd 1990 és 1994 között kandidaturán vett részt és a Debreceni Ref. Hittudományi Egyetemen, PhD – egyetemi doktori fokozatot szerzett 1998-ban. Teológiai, néprajzi és népirodalmi tevékenységet folytat. Tagja a Doktorok Tanácsának, több irodalmi társaságnak, a Kazinczy Társaság alapító tagja. Eddig több mint 18 önálló kötete jelent meg, 50 gyűjteményes kötet közölte írásait, 40 folyóiratnak és újságnak volt munkatársa. Elnyerte a Magyar Irodalmi Társaság pályadíját (1983), a Debreceni Akadémiai Bizottság pályadíjait (1994,1998)
Kitüntetései: Nívó Díj (Ref. Lapja, 1971, 1976), Nagykunságért Díj (1994). Bibliagyűjtemények kiállításai: Hajdúnánás (1955), Hajdúbagos (1971), Miskolc (1980), Kunmadaras (1982, 1985, 1994), Vizsoly (1976, 1990), Edelény (1989), Debrecen (1976, 1987, 1996, 1997, 1998, 2000), Tiszaújváros (1999), Szeged (1997), Budapest (1999), Huszt (1997), Berekfürdő (1987 és 1999 között minden évben).
Főbb művei:

 • A második mérföldút. Versek. (1989)
 • Madarasi Krónika. Tanulmányok. (1989)
 • Károli Gáspár bibliafordítása, négyszázéves népkönyv. Tanulmányok. (1990)
 • Sinay Miklós családja. Tanulmányok. (1991)
 • Madarasi füzetek. Tanulmányok. (1995)
 • Béthel. Versek. (1992)
 • Szenci Molnár Albert bibliai zsoltárai. Tanulmányok. (1992)
 • Szeretetszövetség és szeretetszolgálat. Életrajzok. (1994)
 • Tiszaigari krónika. Tanulmányok. (1994)
 • Szivárványfényű zsoltárok. Versek. (1995)
 • Károli Gáspár bibliafordításának jelenléte a népi vallásosságban. (Nemzetközi Theol. Könyvsorozat, 22. Értekezés, 1996)
 • A csoda aranyszála. Versek. (1996)
 • A Nagykunsági Református Egyházmegye története. Tanulmányok. (1996)
 • A nép oltárára. Esszék. (1996)
 • Októberi orgonaillat. Versek. (1997)
 • Balogh Ferenc (1836-1913) életműve (Nemzetközi Tehol. Könyvsorozat, 29. Egyháztörténeti doktori értekezés, 1997)
 • Csokonai és barátai. Publicisztikák. (1997)
 • Hanaui biblia (1608 – hasonmás kiadásának gondozása. Nemzetközi Theol. Könyvsorozat 35. 1998)
 • Ablakom égre nyílik. Egybegyűjtött versek – bírálatokkal. (1999)
 • Mia fenestro alciela. Versek esperanto fordításban/Ford. Papp Tibor. (Db. 2000)
 • Simándy Pálról. Tanulmányok. (2000)
 • A Debreceni Református Egyházmegye története. Tanulmányok. (2000)

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]


 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#
Ötvös László Zsigmond
(1911. november 6., Hajdúnánás - 1995. december 19., Nyíregyháza)
Szülei: Ötvös László és Csiszár Julianna. Felesége: Bajzáth Olga. Gyermeke(i): Olga (1940), Gabriella (1943) és Márta (1949).
Tanulmányai: Alap- és középfokú tanulmányok - Hajdúnánás. Kossuth Lajos Tudományegyetem, biológia-földrajz szak - Debrecen.
A háború előtt tanított Miskolcon, Nyírbátorban, Beregszászon, Munkácson a Tanítóképzőben. Nyíregyházán szintén a Tanítóképzőben, majd a Kölcsey és a Zrínyi gimnáziumokban. Publikációi jelentek meg a Kelet-Magyarország című napilapban.
Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1953), Aranydiploma.

[Forrás: Nánási Kalendárium (2004)]

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Ötvös Róza Kricsfalussy Istvánné

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Ötvös Zoltánné tanító
(1963. március 16., Hajdúnánás - ) 

Szülei: Szabó Imre és Varga Zsuzsanna. Házastársa: Ötvös Zoltán, vállalkozó. Gyermeke(i): Anita (1986) és Zoltán (1989).
Tanulmányai: Általános iskolai tanulmányok, Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium - Hajdúnánás. Tanítóképző Főiskola, tanító-könyvtár szak - Debrecen. (1981-1984).
1984-től a Makláry Lajos Általános, Művészeti Iskola és Gimnázium pedagógusa. Az iskola Makláry Alapítvány Kuratóriumának elnöke. 

[Forrás: Nánási Kalendárium (2004)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!


 

▲ Az oldal tetejére ▲