Nánási ki kicsoda - "P"

#

P. Kovács Antal Papp Miklós  Pénzes Mihály 
Pákozdy András Pappné Bernád Judit Péter Gábor 
Pál Imre   Pappné Demes Anikó Péteri Ildikó (Csóréné Péteri Ildikó)
Pál Kovács Dezső (Barcza Dezső)  Pappné Draviczky Mariann Lilla  Péteri Lajos
Pál Kovács Krisztián  Pappné Karcagi Márta Péteri Lajosné Mikó Julianna 
Pallaginé Sallai Éva  Patai István  Pistay Jánosné Bárány Irma 
Pálóczi Miklós Patai Istvánné Dózsa Katalin Pozsonyi Istvánné (Soltész Éva)
Pálóczi Miklós Imre  Pauliny Géza Purda Katalin 
Pálócziné Klémán Ágnes Pauliny Gizella (Kováts Zoltánné) Püski András
Papp Géza Mihály  Pázmándy József Csaba  
Papp József Péntek László Antal   

               

#

P. Kovács Antal földbirtokos
(1882, Hajdúnánás - ?)
Szülei: P. Kovács László és Gyulai Julianna. Felesége: Csiha Mária. Gyermeke(i): Antal, István, Sándor, Péter, Ferenc, László.
1906-tól folytatott önálló gazdálkodást, és a város egyik első gazdája volt. Életében volt vármegyei és városi törvényhatósági képviselő-testületi tag, református egyházi presbiter,
a Gazdakör alelnöke, a Bocskay Kör tagja. Az I. világháborúban az orosz és a román fronton harcolt, mint szakaszvezető szerelt le.
Kitüntetései: Bronz Vitézségi Érem, Háborús emlékérem, Károly Csapatkereszt.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pákozdy András rendőrkapitány, királyi rendőrtanácsos            
(1877, Hajdúnánás - 1924, Hajdúnánás)        
Felesége: Pauliny Tekla. Két gyermekük volt.

Középiskoláit szülővárosában és Debrecenben végezte. Utána a város szolgálatába lépett, ahol hat évig dolgozott, majd diplomája megszerzése után a helyi rendőrség kötelékébe lépett. Ő volt Hajdúnánás első rendőrkapitánya.
1921-ben vonult nyugdíjba, 1924-ben hunyt el.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pál Imre mezőgazdász 
(1932 - 2012)           

[Forrás: Nánási Kalendárium]


 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pál Kovács Dezső (Barcza Dezső) vendéglátó vállalkozó             
(1948. június 12., Nagyalásony - )      
Szülei: Gyuró Erzsébet. Tanulmányai: Általános iskokla - Hajdúdorog és Debrecen. Külkereskedelmet tanult Debrecenben.
Különböző vendéglátó egységeket vezetett, vezet Hajdúnánáson. A MDF hajdúnánási szervezetének elnöke.
Kitüntetései: Szakma Ifjú Mestere, Gasztronómiai Díj.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pál Kovács Krisztián operatőr, főszerkesztő     
(1975. január 13., Hajdúnánás - ) 
Szülei: Pál Kovács Dezső és Bodnár Gabriella. Felesége: Horváth Tünde.
Tanulmányai: 2. Számú  Általános Iskola, Csiha Győző Szakközépiskola - Hajdúnánás. Kossuth Lajos Tudományegyetem, mozgóképgyártó-videoműsorkészítő - Debrecen.
1996 februárjától dolgozik a Hajdúnánási Televíziónál, mint operatőr és vágó. 2000-től a tv főszerkesztője. 1996 és 2000 között szerkesztette a havonta jelentkező Fiatal Tévések Stúdióját.
Főbb művei: (operatőr és vágó) Mesterségek, mesterek, sorsok. Dok. Film. 1-8. r. (HHTV, 2000); Egyházi félóra. 1-5. r. (HHTV,2000). Híranyagai megjelennek az Észak-Alföldi Régió településeinek televízióiban. Videoklipje jelent meg a helyi és országos tv-ben 1996 és 2000 között FTS (szerkesztő, operatőr, vágó). 

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
Az ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pallaginé Sallai Éva tanító        
(1958. október 20., Hajdúnánás - )    

Szülei: Sallai Sándor, lakatos és Krizsán Katalin, betanított munkás. Házastársa: Pallagi László, agrármérnök. Gyermeke(i): Ádám (1983) és Dávid (1986).
Tanulmányai: Alap- és középfokú tanulmányok - Hajdúnánás. Tanítóképző Főiskola, tanító, testnevelés, könyvtár szak - Debrecen (1977-1980).
1980 és 1982 között Hajdúhadházon, a Kossuth Általános Iskolában tanított, majd 1982-től 1989-ig a pocsaji általános iskola pedagógusa volt. 1989-ben került haza Hajdúnánásra, és azóta a Makláry Lajos Általános, Művészeti Iskola és Gimnázium (ma: Bocskai István Általános Iskola, AMI és Kollégium) pedagógusa.

[Forrás: Nánási Kalendárium (2004)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pálóczi Miklós kőművesmester, építési vállalkozó 
(1880, Hajdúnánás - )

Iskolái elvégzése után a kőműves mesterséget tanulta ki. Mint segéd Kassán, Gyöngyösön, Szepes-váralján fejlesztette szaktudását. Hajdúnánáson épített iskolát, a járványkórházat, s több vidéki középületet emelt. 17 évig volt az Ipartestület elöljárósági tagja, városi virilis képviselő. Az I. világháború után Kárpátalján, az elpusztult községek újjáépítésével bízták meg, 1200 házat, azaz hét falut épített fel, amiért később elismerésben részesült. Egyedül Hajdú megyében 30 állami iskolát épített. Felesége Csontos Zsuzsanna volt.
[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

# 

Pálóczi Miklós Imre halász, halkereskedő        
(1944. szeptember 7., Hajdúnánás - )      

Szülei: Pálóczi Sándor, halász és Farkas Erzsébet. Házastársa: Harsányi Anikó, bolti eladó. Gyermeke(i): Imre (1970), Anikó (1972) és Csaba (1975).
Nagy múltú halász dinasztia tagja, 1963-tól a Nyíregyházi Alkotmány Halászati Tsz-be került, majd 1967-től ismét Nyíregyházára ment vissza és itt folytatta mesterségét egészen 1990-ig. 1990-től egyéni vállalkozó, majd 2000-től a Family-Fish BT. tagja. 

[Forrás: Nánási Kalendárium (2004)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pálócziné Klémán Ágnes tanító             
(1962., Hajdúnánás - )     

Szülei: Klémán Ferenc és Klémán Ferencné, tanárnő. Házastársa: Pálóczi Sándor, gépjármű technikus. Gyermeke(i): Árpád (1990).
Tanulmányai: 1. Számú Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola - Hajdúnánás. Tanítóképző Főiskola, tanító-könyvtár szak -  Debrecen. (1980-1983).
Főiskolai tanulmányai végeztével a hajdúnánási Makláry Lajos Általános, Művészeti Iskola és Gimnázium (ma: Bocskai István Általános Iskola, AMI és Kollégium) pedagógusa lett.

[Forrás: Nánási Kalendárium (2004)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Papp Géza Mihály római katolikus lelkész       
(1929. szeptember 17., Bélapátfalva - ) 

Szülei: Papp József és Glovotz Paula.
Tanulmányai: Alapfokú tanulmányok Borsodnádasd-Lemezgyár. Ciszterci Gimnázium, Hittudományi Főiskola - Eger.
Pappá szentelése után 1953 és 1955 között Jászberény-Szentkúti plébánia volt első állomáshelye, majd következett Jászkisér, Adács, 1956-ban Kállósemjén. 1956 és 1960 között Prügyön volt plébános. Hajdúnánásra 1960. május 13-án került. Az akkori vizes, omladozó plébánia épületét le kellett bontani és újat építeni, amelyet 1964-re - sok külföldi segítséggel - be is fejeztek. A templom külső felújítása után a belső teret is át kellett alakítani a II. Vatikáni 
Kákonyi Asztrik, ferences festőművész készítette. 1969-től Hajdúdorogon is szolgálatot teljesített, az ottani plébános betegsége miatt. Hajdúnánáson 1980-ig szolgált, amikor is Kádár László egri érsek Abasárra helyezte. Itt látta el híveit egészen 2000-ig, akkor lába váratlan lebénulása miatt nyugállományba vonult. Szakmai előmenetel: kerületi esperes; érseki tanácsos
[Forrás: Nánási Kalendárium (2003)]

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Papp József robbanástechnikai szakértő, középiskolai tanár    
(1930. november 29., Szolnok - ) 
Szülei: Papp Sándor és Nagy Mária. Házastárs: Fejér Ildikó. Gyermeke(i): Kinga (1964) és Ákos (1967).
Tanulmányai: Alap- és Középfokú tanulmányok - Hajdúnánás. Kossuth Lajos Tudományegyetem - Debrecen.
1950-ben érettségizett Hajdúnánáson. 1954-ben fizika-matematika szakos tanárként végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Ugyanitt tanársegédként dolgozott 1957-ig. Munkaviszonya megszűnt, mivel 1956-os tevékenysége miatt letartóztatták. 1962 és 1963 között segédmunkás, majd óraadó tanár. 1963-ban a tatabányai Bányabiztonsági és Robbanástechnikai Kutató Intézetbe került, s itt dolgozott mint műszaki ügyintéző, tudományos munkatárs, majd tudományos főmunkatársként. 1991. január 1-jén nyugdíjba vonult, de 1998. június 30-ig tovább dolgozott mint szikravizsgáló fizikus, majd robbanóanyag- és robbanástechnikai szakértőként dolgozott tovább.
Munkássága alatt több mint 300 különféle témán dolgozott. 1997-ig vezetőségi tagja volt a MBKE Robbantástechnikai Bizottságnak, számos konferencián volt előadó, tartott TIT előadásokat lézerekről. Robbantásfizikát adott elő a Miskolci Egyetemen, meghívott előadója a tatabányai robbantásvezető képzőnek.
Kiemelt kutatási területei: 1. Robbantásfizikai kutatások. 2. Robbantási munkákkal kapcsolatos kutatások. 3. Biztonságtechnikai munkák.
16 találmánya volt, részt vett négy magyar szabvány kidolgozásában.
Számos cikke jelent meg magyar és idegen nyelven, tagja volt a BKI Közlemények Szerkesztő Bizottságának, a közlemények megszűnéséig. Tagja a Komárom- Esztergom Megyei Mérnöki Kamarának.
Kitüntése: Kiváló Dolgozó (1971, 1984), Kiváló Feltaláló (1972), Bányász Szolgálati Érdemérem (1978,1988), TIT Aranykoszorús Jelvény, Vértanú Emlékérem (1990), 1956-os Emlékérem (1991), DETOPRIM (Inernational Award, 1997).
Róla több lapban jelent meg híranyag, így a Dolgozók Lapjában, az Élet és Tudományban, Újítók Lapjában.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]


 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Papp Miklós gazdálkodó, hizlaldás
(1881, Hajdúnánás - ?)

Régi hajdúnánási család leszármazottja, korán árvaságra jutott. Fiatal éveiben, mint gazdasági alkalmazott dolgozott. 1910-ben kezdett sertéskereskedéssel foglalkozni. 1921-ben lett önálló, gazdálkodott és sertéshizlalással foglalkozott. Virilis képviselő-testületi tag, a református egyház presbitere. A helyi Hangya Szövetkezet és a Gazdasági Szövetkezet igazgatósági tagja volt. Felesége Koós Zsófia, két gyermekük volt.
[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pappné Bernád Judit vezérigazgató, közgazdász   
(1945. október 6., Debrecen - )     

Szülei: Bernád Károly és Wágner Julianna. Gyermeke(i): Szabolcs (1969) és Tamás (1974).
Tanulmányai: Műhelytelepi Általános Iskola, Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum - Deberecen. Közgazdaságtudományi Egyetem - Budapest. 1979-től a hajdúnánási légtechnikai berendezéseket gyártó VENTIFILT RT. igazgatója.
Kitüntés: Munka Érdemrend. 

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pappné Demes Anikó tanító   
(1968., Hajdúnánás - )    
Tanulmányai: 4. Számú Általános Iskola - Hajdúnánás. Óvóképző Szakközépiskola - Berettyóújfalu. Tanítóképző Főiskola, tanító-technika szak - Debrecen (1987- 1990).
1990 és 1991 között óvónő a debreceni Simai M. úti óvodában. 1994-től a hajdúnánási Makláry Lajos Általános, Művészeti Iskola és Gimnázium (ma: Bocskai István Általános Iskola, AMI és Kollégium) pedagógusa.

[Forrás: Nánási Kalendárium (2004)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pappné Draviczky Mariann Lilla tanár               
(1958. április 19., Hajdúnánás - )      
Szülei: Draviczky Imre tanító és Balázsy Irén tanítónő. Házastársa: Papp Mihály. Gyermeke(i): Marianna (1982) és Nikoletta Anett (1985).
Tanulmányai: Általános és középiskolai tanulmányok - Hajdúnánás. Óvóképző Intézet, óvonő szak - Hajdúböszörmény (1983). Bessenyei György Tanárképző Főiskola, német nyelvtanár -  Nyíregyháza (1998).
Érettségi után Tiszavasváriban az Alkaloida Vegyészeti gyár farmakológiáján dolgozott, mint laboráns. Visszakerülve Hajdúnánásra 1991-ig óvónőként dolgozott. 1991 és 1997 között a 2. Számú Általános Iskolában tanított német nyelvet. 1997-től a Csiha Győző Közép- és Szakképző Iskolában tanít német nyelvet.
Főbb művei: Meine Geburtsstadt und mein wohnort - Hajdúnánás szülővárosom és lakóhelyem. (Hn. 1999.) A német nyelvű munkából több szomszédos országokba került ki, így a Német Könyvtár - Lipcse is kért belőle példányt.

[Forrás: Nánási Kalendárium (2003)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

# 

Pappné Karcagi Márta tanító, óvónő 
(1964. július 14., Jászberény - )    

Szülei: Karcagi Péter, nehézgépkezelő és Szabó Katalin, óvónő. Házastársa: Papp Miklós, rendőrtiszt. Gyermeke(i): Nikolett (1990).
Tanulmányai: Vasvári Pál Általános Iskola - Jászkisér. Tiszaparti Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola - Szolnok. Óvónőképző Főiskola - Szarvas (1984-1986). Juhász Gyula Tanárképző Főiskola -- Szeged (1987-1989). Bessenyei György Tanárképző Főiskola (1994-1997).
1982-től 1984-ig óvónő, Szolnokon. 1987 és 1989 között népművelő a dr. Münnich Ferenc Úti Általános Iskolában Szolnokon. 1989-től 1995-ig napközis nevelő a hajdúnánási 5. Számú Általános Iskolában. 1995 és 1997 között a hajdúnánási Református Általános Iskola tanítója. 1997-től a Nánási Oláh Mihály Általános Iskola és Szakiskola napközis nevelője.
1997-ben Hajdúböszörményben, az enyhe fokban sérült gyermekek kulturális fesztiválján néptánccsoportjával szerepelt. Rendszeres résztvevője a Regionális Vállalkozói és Gasztronómiai Napoknak. Néptánccsoportjával több városi rendezvényen is szerepeltek.
Publikációi: Személyiségfejlesztő foglalkozások az eltérő tantervű általános iskolákban. 

[Forrás: Nánási Kalendárium (2004)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Patai István népművelő-könyvtáros, festőművész, kulturális szaktanácsadó      
(1945. február 24. Debrecen - ) 

Szülei: Patai István és Kovács Ilona. Felesége: Dózsa Katalin, tanítónő. Gyermeke(i): Zoltán (1968) és István (1973).
1964-től 1965-ig a Tiszai Vegyi Kombinátban, 1966-tól 1967-ig a Debreceni Gázműveknél, 1967-től 1971-ig a Komádi Kendergyárban dolgozott. 1971-től 1975-ig a helyi Művelődési Központ igazgatója és művészeti előadója. 1983-tól 1991-ig HAJDÚ FILM – Bocskai Filmszínház vezetője Hajdúnánáson.
Alapító tagja: Magyar Népművelők Egyesülete, Hajdúnánási Szellemi Műhely, Élő Újság. Alapítója és titkára volt a Hajdúnánási Népművészeti Alkotótábornak 1981 és 1983 között.
Több szakmai tanulmányúton járt, így Szlovákia (1973, 1974), Franciaország (1983).
Kiállítás: Egyéni: Könyvtár és Műv. Központ Hn. 1993-98 között évente. Komádi (1994), Hajdúhadház (1994), Db. (1996,1998), Miskolc (1997). Kollektív: Őszi Tárlat Db. (1973), Országos Nyári Tárlat Békéscsaba (1974), Tokaji Művésztelep (1976,1977), Nagykáta (1999).
Publikációi: 1. Gyékény és vesszőfonás Komádiban (1973) Komádi-Debrecen. 2. A hajdúnánási Református Templom (1979) Kossuth Egyetem, posztgraduális képzés, záródolg. 3. A „Hajdú-Film” Vállalat Belső adminisztrációjának egyszerűsítése (belső haszn. 1986.) 4. Nánási Vásártéren. Módszertani pályázati anyag. (1983 NPI Bp.) 5. Nyitott Ház. Módszertani anyag. (1983 NPI Bp.) 6. Prózaversrajzocskák – verses füzet. (1996-97 Hn.) 7. Az „Égigérő fa mítosza”. Miskolc-Hajdúnánás napváros és a világfa-előtanulmány-előadáskivonat. 1995. 8. Hajdúnánás-Napváros. Tanulmány. (Magyar Fórum VI. 2000).
Róla írások jelentek meg a megyei és a helyi lapokban; Baloghné Petrényi Ilona: Egy rendhagyó életút. Patai István népművelő életútja (főiskolai diplomamunka, BGYTKF 1992.)
Kitüntetései: Nívó Díj (1978) Nánási Vásártéren rendezvényért, Módszertani Országos III. Díj (1983), Szocialista Kultúráért (1979). 
Saját közlés: „Legfontosabb – talán szubjektív eredményem – hogy a rendszerváltás és a betegségem ellenére is sikerült embernek maradnom, és ez nem kevés.”

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!


 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Patai Istvánné Dózsa Katalin tanító     
(1946. október 27., Hajdúnánás - )     

Szülei: Dózsa Miklós és Rékasi Katalin. Házastársa: Patai István, népművelő. Gyermeke(i): Zoltán (1968) és István (1973)
Tanulmányai: Alapfokú tanulmányok - Székesfehérvár, Pápa és Tata. Középiskola - Tata, Bicske és Debrecen. Tanítóképző Főiskola, tanító szak - Debrecen (1965-1968).
1967-től 1974-ig tanító volt Komádiban. 1975-től a hajdúnánási 4. Számú Általános Iskola, később a Nánási Oláh Mihály Általános Iskola és Szakiskola pedagógusa.

[Forrás: Nánási Kalendárium (2004)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!


 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

#

Pauliny Géza géplakatos mester 
(1894. július 14., Hajdúnánás - )     
Szülei:  Friedrich Wilhelm Pauliny (Pauliny Vilmos) evangélikus református vallású kereskedő és Josepha Rosina Hanák.

Az 1920-1940-es években Hajdúnánás köztiszteletben tartott mestere volt. A környék legjobban felszerelt műhelyét tudhatta magáénak. Géplakatos műhelye a Bethlen Gábor krt. 26. számalatt volt, leghosszabban és utoljára a Kazinczy utca 22. alatt lakott, a Pauliny-zugban. Műhelyében meg található volt az esztergapad, hegesztő apparát is.
A háborús években különösen áldásos volt tevékenysége. Sok-sok cséplőgép nem tudott volna működni, ha nincs a Pauliny Géza tekintetes úr műhelye.
Szociális érzékenységű ember volt. A háborús években nem volt cukor, cukornádat termesztettek a parasztok, s ő szerkesztett egy gépet, amivel ki lehetett préselni.

Házastársa Sáfrány Irén Juliánna volt, akivel 1924. május 25-én kötött házasságot. Két gyermekük született: Ilona (1925) és Géza (1927).  
[Forrás: Nánási Kalendárium (2003), Zsadányi Zoltán János közlése]


 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pauliny GizellaKováts Zoltánné

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pázmándy József Csaba általános iskolai testnevelés-földrajz szakos tanár             
(1944. augusztus 10., Máramarossziget - )             

Szülei: Pázmándi Gáspár és Nagy Julianna. Felesége: Barna Anna tanítónő. Gyermeke(i): Anna (1971).
Tanulmányai: Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium - Hajdúnánás. Tanárképző Főiskola - Nyíregyháza.
Kitüntetései: Hajdú-Bihar megye Diáksportjáért, A Tanulóifjúság Testi Neveléséért Plakett. 

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Péntek László Antal humánpolitikai osztályvezető, műszaki oktató, gépésztechnikus        
(1949. június 11., Hajdúnánás - ) 

Szülei: Péntek Gábor és Nagy Zsuzsanna. Felesége: Csegöldi Zsuzsanna, művezető. Gyermeke(i): László (1975), Zoltán Gábor (1981) és Zsuzsanna (1984).
Tanulmányai: 1. Számú Általános Iskola - Hajdúnánás. Mechwart András Gépipari Technikum - Debrecen. Műszaki Egyetem, műszaki oktatói szak - Budapest.
A hajdúnánási légtechnikai berendezéseket gyártó VENTIFILT RT-nél, illetve jogelődeinél dolgozott, mint technológus, anyaggazdálkodó, diszpécser. 1975-től dolgozik jelenlegi munkaterületén. Tanácstag, illetve VD tag volt a Hajdúnánási Városi Tanácsnál 1980 és 1989 között. A VENTIFILT Alapítvány Kuratóriumának elnöke 1992 óta.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pénzes Mihály földbirtokos, polgármester
(1886 - 1945. augusztus 15., Debrecen)             
Anyakönyvezett neve: Dr. vásárhelyi Pénzes Mihály. Felesége Khoór Evelin. Gyermeke: Katalin.    

Középiskoláit Hajdúnánáson és Lőcsén végezte, jogi tanulmányait pedig Debrecenben és Kolozsvárott. Jogi diplomája megszerzése után egy ideig ügyvédi gyakorlatot folytatott Hajdúnánáson. 1919 májusától 1944 őszéig Hajdúnánás polgármestere volt, előtte közigazgatási tanácsosként dolgozott. A polgármesterség mellett, a református egyház főgondnoka is volt.
Az I. világháborút végigharcolta, több hadi kitüntetés tulajdonosa.        
1945-ben, agyvérzés következtében hunyt el, a debreceni Belgyógyászati Klinikán.
1945. augusztus 18-án helyezték örök nyugalomra a hajdúnánási felső temetőben.
Legmagasabb katonai rendfokozata: tartalékos tüzér százados.

Katonai kitüntetései (viselési sorrendben):

 • Ezüst Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal (nem hivatalos neve: ezüst Sigmum Laudis), amit 2 alkalommal nyert el;
 • Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal (nem hivatalos neve: Bronz Sigmum Laudis);
 • Károly Csapatkereszt;
 • Háborús Emlékérem kardokkal és sisakkal;
 • osztrák Háborús Emlékérem a kardokkal;
 • bolgár Háborús Emlékérem.
 • Katonai kitüntetései (viselési sorrendben):
 • Ezüst Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal (nem hivatalos neve: ezüst Sigmum Laudis), amit 2 alkalommal nyert el;
 • Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal (nem hivatalos neve: Bronz Sigmum Laudis);
 • Károly Csapatkereszt;
 • Háborús Emlékérem kardokkal és sisakkal;
 • osztrák Háborús Emlékérem a kardokkal;
 • bolgár Háborús Emlékérem.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000), www.familysearch.org (letöltés ideje: 2022.10.10.), www.1library.co (letöltés ideje: 2022.10.10.), Magyarország tiszti cím- és névtára, Pap Attila közlése]

 

▲ Az oldal tetejére ▲
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Péter Gábor gépész, bércséplő      
(1874, Hajdúnánás - )          

A géplakatos szakmát Hajdúböszörményben tanulta. Mint segéd a Magyar Állami Gépgyárban és a MÁV-nál dolgozott hosszabb ideig, majd Hajdúnánáson önállósította magát és saját cséplőgépével helyben és a környező településeken végzett bércséplést. Életében volt megyebizottsági tag, városi képviselő-testületi tag, a református egyház presbitere, a Függetlenségi Olvasókör és az Iparos Dalárda alelnöke, a Cséplőgép-tulajdonosok Egyesületének elnöke, a helyi Tűzoltó Egylet al-parancsnoka. 
[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Péteri IldikóCsóréné Péteri Ildikó

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Péteri Lajos magyar-német szakos középiskolai tanár     
(1932. május 23., Debrecen - )
Szülei: Péterman Róza Házastársa: Mikó Julianna, középiskolai tanár. Gyermeke(i): Ildikó (1958), Éva(1962) és Judit(1968).
Tanulmányai: Elemi iskola és gimnázium - Hajdúszoboszló. Kossuth Lajos Tudományegyetem, német szak - Debrecen (1961).
Diplomája megszerzése után Hajdúnánásra került, pedagógiai pályáját a Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban kezdte és innen is ment nyugdíjba.
Tagja volt a Hajdúnánási Szellem Műhelynek. 1979 óta állandó szerkesztőségi tagja a Hajdúnánási Újságnak. Két önálló kötete jelent meg (1993, 1999), írásai (több mint ötszáz riport, interjú stb.) javarészt a helyi újságban, illetve a Hajdú-Bihari Naplóban, az Őszikék, a Hajdú-Bihari Nyugdíjas Híradó hasábjain jelentek meg, illetve a Hajdúnánási Alkotók Antológiájában (1996).
Főbb művei:

 • Borúsan, derűsen (1993)
 • Kovács Éva: Holdbárányok. Hortobágyi mesék. Német nyelvre ford. Péteri Lajos (1998)
 • Ezredvégi írások (1999)

A HSZM Élő Újság rendezvényeinek többször volt előadója, szereplője.
Kitüntetései: Munka Érdemrend Ezüst fokozat (1982), Arany Strucc-toll (1999), Soós Gábor Közszolgálati-díj (2000).
Róla a Hajdúnánási Újság a Lant, a Szabad Hajdú, a Szókimondó, az Őszike c. lapokban jelent meg írás, valamit többször szerepelt helyi TV-ben.
     
[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Péteri Lajosné Mikó Julianna magyar-orosz szakos középiskolai vezető tanár, szaktanácsadó    
(1935. január 12., Hajdúnánás - ) 
Szülei: Mikó Gábor és Almási Julianna. Házastársa: Péteri Lajos, középiskolai tanár. Gyermeke(i): Ildikó (1958), Éva (1962) és Judit (1968).
Tanulmányai: Elemi iskola, Református Gimnázium - Hajdúnánás. Kossuth Lajos Tudományegyetem - Debrecen (1957).
Az egyetem elvégzése után Hajdúnánáson a Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban kezdett el tanítani, és itt dolgozott 1990-ig, nyugdíjazásáig. 1972-ben kinevezték szakfelügyelőnek, majd szaktanácsadó lett Hajdú-Bihar megye és Debrecen város gimnáziumaiban. Ezt a tevékenységet nyugdíjazásáig gyakorolta.
Több publikációja jelent meg szakfolyóiratokban, módszertani levelekben, tankönyvbírálatai, lexikai és nyelvtani anyagai, pedagógiai kísérletek eredményeinek ismertetése.
Szakjellegű konferenciákon vett részt, mint előadó. Több pedagógiai pályázaton szerepelt eredményesen 1982 és 1989 között. Sok tanítványa volt eredményes az OKTV-n.
Kitüntetései: Az Oktatatásügy Kiváló Dolgozója. (1971), Kiváló Munkáért (1984), Kiváló Pedagógus (1989), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1992), Soós Gábor Alapítvány Díja (1992).
Róla írások jelentek meg a Hajdú-Bihari Napló, a Köznevelés, az Idegennyelvek Tanítása, valamint a Hajdúnánási Újság hasábjain.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Pistay Jánosné Bárány Irma óvónő, óvodavezető       
(1929. április 24., Konyár - ) 

Szülei: Bárány József, városi tisztviselő és Veres Jolán, háztartásbeli. Házastársa: Pistay János, alkalmazott. Gyermeke(i): Irma (1952).
Tanulmányai: Református Dóczy Leánynevelő Intézet Gimnázium Leányiskola - Debrecen. Állami Gróf Brunszvik Teréz Kisdedóvónőképző-Intézet (1944-1947).
1948 és 1952 között Debrecenben óvónő. 1956 és 1960 között Álmosdon, majd 1963-ig Újlétán dolgozott. Hajdúnánásra 1963-ban került, ahol 1984-ig nyugdíjazásáig dolgozott, mint vezetőóvónő.
Művészeti oktatói művelődési engedélyt szerzett és a bábozás területén végzett különösen kiemelkedő munkát. Bábcsoportjait 1970 és 1984 között vezette, oktatta. Több fesztiválon, rendezvényen vett részt bábcsoportjaival, szerepeltek rendszeresen városi ünnepségeken.
Közéleti tevékenységet fejtett ki a vöröskeresztes munkában és a Hazafias Népfrontban.
Róla megjelent írások: Hír és tett, Hajdú-Bihari Napló, 1973.10.18.   

[Forrás: Nánási Kalendárium (2004)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

# 

Pozsonyi IstvánnéSoltész Éva

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Purda Katalin középiskolai tanár    
(1954. december 4., Debrecen - )          
Szülei: Purda Antal és Kéki Julianna. Gyermeke(i): Hornyák Endre (1981) és Hornyák Éva (1986).
Tanulmányai: Füvészkerti Általános Iskola - Debrecen. Tóth Árpád Gimnázium - Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem, magyar-angol szak - Debrecen.
Egyetemi tanulmányai végeztével 1979 és 1980-ban Biharkeresztesen tanított a Bocskai István Általános Iskolában. 1980-tól jelenlegi munkahelyén, a Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban tanít. Az 1990-es évek elejétől kapcsolódott be a város kulturális életébe. A Szellemi Műhely felolvasóestjein több, tehetséges diákköltőt mutatott be. Amatőr csoportok felkészítését végzi az angol nyelvű diák színjátszó fesztiválokra. 1993 óta ír verseket, végez versfordításokat angolból magyarra, magyarról angolra. A Brit Konzulátus továbbképzésén a nyelvoktatás, irodalom és kultúra összekapcsolásán dolgozik. E témában várhatóan 2001 tavaszán kilenc szerzőtársával együtt angol nyelvű kiegészítő tankönyvet jelentetnek meg. 1992 és 1996 között a CSAK című diáklap tanárfelelőse volt. A gimnázium évkönyveinek két utóbbi számának szerkesztője.
Publikációi, versei több alkalommal jelentek meg a helyi újság hasábjain. 1995-ben Lírai absztrakciók címmel, Fejér Imrével közös kiállítás.
Rendszeresen tagja a Megyei Középiskolai Versíró Pályázat zsűrijének.
Főbb művei: Álmok (1996, magánkiadás), Hajdúnánási Alkotók Antológiája (részben szerk., 1996). 

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

#

Püski András országgyűlési képviselő   
(1957. július 27., Berettyóújfalu - ) 
Szülei: Püski András, Baranyi Julianna. Felesége: Fórián Katalin, tanár. Gyermeke(i): Kata (1981), András (1982) és Tamás (1987).
Tanulmányai: Alapfokú tanulmányok - Báránd. Középisola - Debrecen. Ybl Miklós Építő Ipari Főiskola - Debrecen. Műszaki Egyetem, mérnök-tanár - Budapest.
1979 és 1985 között tanár a püspökladányi 123. Számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben. 1986-tól 1995-ig a püspökladányi Hungária Biztosítónál fiókvezető, majd a debreceni fióknál osztályvezető.
1996-tól 1997-ig Attico Biztosítónál dolgozik Debrecenben, mint területi igazgató. 1998-tól vállalkozó.
Közéleti tevékenység: 1998 és 2002 között a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnál bizottsági elnöke. A Hajdú-Bihar megyei Munkaügyi Tanács tagja. MDF Hajdú-Bihar megyei elnöke. 2002-től Hajdú-Bihar megye 9. számú választókerület országgyűlési képviselője.

[Forrás: Nánási Kalendárium (2003)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

▲ Az oldal tetejére ▲