Nánási ki kicsoda - "Z"

#

- Dr. Zádoczky Béla
Zádoczky Béláné
Zoltai Lajos


 

#

Dr. Zádoczky Béla orvos
(1920, Nyíregyháza - 1981, Hajdúnánás)

A székelyudvarhelyi Szabó Mária és Zádoczky János civil vezérkari hivatalnok gyermeke. Debrecenben végezte középiskoláit. Érettségi után egy évig harcolt a keleti fronton, majd visszavonuláskor a tábori kórházzal Németországba került. Itt amerikai fogságba került, majd két hónapi hadifogság után haza.
1945 őszén beiratkozott az egyetemre. 1952-től haláláig tüdőgyógyász főorvos volt Hajdúnánáson. Kezdetben Polgár és Tiszavasvári ellátása is hozzá tartozott, Hajdúdorog pedig mindvégig. A családjától és a debreceni piarista tanároktól kapott erkölcsi értékrend szerint igyekezett végezni orvosi munkáját, alakítani családi életét. Mindent megtett a betegek gyógyításáért, ha sok volt a betege, akár 1-2 órával is meghosszabbította a rendelést. Szenvedélyesen fotózott, olvasott, leginkább szépirodalmat, szakmai és természettudományos újdonságokat. Élete utolsó tíz évében szoros barátsága került Soós Zoltán költővel és Nánási Tóth Lajossal. Szeretett Nánáson élni, sok barátja volt, a városvezetés is megbecsülte. A helyi egészségügyi dolgozók szakszervezeti képviselője volt.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Zádoczky Béláné középiskolai tanár
(1925. április 25., Hajdúdorog - )
Szülei: Dr. Sebella István és Bányay Irén. Házastársa: Dr. Zádoczky Béla, intézetvezető főorvos. Gyermeke(i): Irén (1952) és Éva (1954).
Tanulmányai: Elemi iskola - Hajdúdorog. Felsőkereskedelmi gimnázizm - Nyíregyháza. Kossuth Lajos Tudományegyetem - Debrecen.
Hajdúnánáson 29 évig tanított a Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban magyar-történelmet, majd Budapesten még 12 évig.
Kitüntetései: Törzsgárda tag (1975), Jubileumi Jutalom (1976), Kiváló Munkáért (1979), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1981), Katona József-díj (1995).

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Zoltai Lajos muzeológus, helytörténész
(1861. július 16., Földes - 1939, Debrecen) 
A szegény sorsú földesi kisdiák elemi iskoláit szülőfalujában végezte. Itt történt 1873 tavaszán, hogy az akkor iskolai vizsgálatot tartó Katona Endre nánási lelkész felismerte tehetségét, és magára vállalta taníttatását. Így 1873 szeptemberében Hajdúnánáson kezdte el gimnáziumi tanulmányait. Öt évet töltött a hajdúnánási iskolában, a hatodik évfolyamot már az ős debreceni kollégiumban kezdte el, mint szolgadiák. A 6. osztály elvégzésével már a Józsa János féle alapítványból 30 Ft ösztöndíjat kapott és segítette a debreceni Takarék- Pénztár is, mint szegény tanulót. 1881-ben tett érettségi vizsgát, jó eredménnyel. Ezt követően hat esztendeig volt a debreceni Akadémián a hittanszaki tudományok hallgatója. Papi képesítését azonban néhány év múlva abbahagyta.
Újságírással kezdett el foglalkozni, baráti társaságához tartoztak; Krúdy Gyula, Móricz Pál, Szabolcska Mihály, Móricz Zsigmond, Ady Endre. 1887-ben dr. Dégenfeld József megyei főispán a debreceni Városi Levéltár segédlevéltárosává nevezte ki. Munkatársa volt a Debreczeni Ellenőr és a Debreczeni Hírlapnak. Kiváló régészeti, történelmi, múzeumi gyűjtő-feltáró munkássága alapján a Tisza István Tudományegyetem Tanács 1926-ban „honoris causa” doktorrá avatta.
1939-ben, életének 78. évében halt meg a debreceni Városi Múzeum megalapozója, Debrecen és a Hajdúság történetének ismerője és szerzője.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK!

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲

_