Nánási ki kicsoda - "F"

#

Fábián Katalin Felbermann Endre
Fábián Sándor Felbermann Mónika
Farkas Béla - Felbermann Tamás
nemes Fazekas Imre Fige István
Fazekas József Fodor László
Fehér Éva Fodor Pál
Fehér Imre (1893) Fógel László
Fehér Imre (1930) Fógel Sándor
Fehér Imréné Murvai Ilona Fórizs László Sándor
Dr. Fehértói László Fülöp Lajos
Fejér László Fülöp Lajosné (Kovács Margit)
Fekete Imre  
   

 

 

#
Fábián Katalin ⇒ Illyés Lajosné

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Fábián Sándor újságíró
(1920., Hajdúnánás - 1978., Debrecen)
Többgyerekes kisiparos családból való. Hosszú ideig MDP-s pártfunkcionárius volt, így az ötvenes évek elején Hajdúnánás városi párttitkára is. 1954-től a párt irányította Néplap munkatársa, a Magyar Írók Debreceni Csoportjának titkára. Riportjai, novellái az Építünk című debreceni irodalmi folyóiratban (az Alföld elődje) jelentek meg.
Önálló kisregénye: Aratástól mélyszántásig.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#
 

Farkas Béla zoológus, a biológia tudományok doktora
(1884. június 15., Hajdúnánás - 1967. március 19., Szeged)
A kolozsvári tudományegyetemen 1906-ban szerzett földrajz-természetrajz szakos tanári oklevelet. 1915-ben Kolozsvárott egyetemi magántanári képesítést nyert, „A gerinctelen állatok életműködésének szövettana” című tárgykörből. 1918-ban megszűnt a kolozsvári magyar egyetem, elhagyta a várost, és Szegeden folytatta kutatásait. 1924-ben a szegedi egyetem állatrendszertani tanszékének professzorává nevezték ki. 1925-ben a nápolyi Stazione Zoologica – Állattani Kutatóállomás – ún. „magyar asztalánál” dolgozott. Itt kiváló alkalma nyílt a tengeri gerinces és gerinctelen állatok mikroszkopikus bonctanának és élettanának vizsgálatára. Hazatérve Szegeden folytatta kutatásait. 1941-ben a Természettudományi Társulat állattani szakosztályának elnöke lett. Az Acta Biologica Szeged, és az Acta Zoologica Szeged társszerkesztője. 1961-től az MTA Biológiai Csoport titkára volt. Fő kutatási területe a mikrotechnika és a finomabb cytológia, a halak hallószervének vizsgálata, s a csontos halak Weber-féle készüléke.
Tagja volt az Erdélyi Múzeum Egyletnek, a Magyar Biológiai Társaságnak, a Magyar Ornitológusok Szövetségének, a Magyar Adria Egyletnek, a Deutsche Zoologische Gesellschaftnak és a Haeckel-Gesellschafnak. A biológiai tudományok doktora címet 1957-ben kapta meg.
Főbb művei: Adatok a folyami rák tápcsövi mirigyeinek ismeretéhez (Kolozsvár 1906); Das Gehörder Fischeunddie Cristal acusticae (Stokholm 1936); Zur kenntnis der Hövermögens und des Gehörorgans der Fische (Stockholm 1936); Über den schalleitenden Appart der Knochen-fische (Berlin 1938); Adatok a Wéber-féle készülék ismeretéhez a fürge csellén (Bp. 1941).

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#
 

nemes Fazekas Imre földbirtokos
(1878., Hajdúnánás - ?)

Szülei Fazekas Gábor és Vági Sára voltak. Iskolái elvégzése után szülei birtokán tanulta a gazdálkodást. 1905-ben lett önálló. Életében volt városi képviselő-testületi tag, a református egyház presbitere, 28 évig a Legelőbirtokosság vezetőségi tagja, Gazdasági Egyesület tagja. Felesége Szabó Julianna volt.
[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#
 

Fazekas József agronómus
(1838., Hajdúnánás - 1900.)
Fiatal agrárszakemberként az Új Élet Termelőszövetkezetben kezdett dolgozni, mint főagronómus. 1965-ben a TSZ. Elnökévé választották. 1980-ban megromlott egészségi állapota miatt lemondott elnöki tisztjéről és elnökhelyettesként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjasként, mint vezetőségi tag segítette a termelőszövetkezetet.
Szakmai munkája mellett tagja volt a Városi Tanács VB-nek, a TSZ-szövetség különböző bizottságainak.
Kitüntetései: a Munka Érdemrend bronz fokozata (1967), a MÉM Kiváló Munkáért (1985), a Kiváló Dolgozó (több alkalommal).

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]


 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#
 

Fehér Éva ⇒ Benkőné Fehér Éva

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Fehér Imre városi kútmester, kovács- és lakatosmester
(1893. december 18., Hajdúnánás - 1983. január 2., Hajdúnánás)
Földműves családból származott, édesapja Fehér Sándor, édesanyja Hegedűs Lukács Julianna. Iskoláit a nánási református elemi iskolában és a Református Gimnáziumban végezte (4 osztályt).
Csorvási műhelyébe került műlakatos tanulónak.
1921-ben kötött házasságot Draviczki Juliannával, majd 1935-ben Pálfi Zsófiával. Első házasságából született Imre fia (1930) és Juliánna leánya (1933).
Önként jelentkezett katonának, mire katonaideje kitelt, kitört az I. világháború. A 16-os huszárezrednél lett patkolókovács, majd fegyvermester. Mint huszárkáplár (tizedes) 36 hónapot töltött az orosz fronton az első vonalban. Hétszer sebesült, egy robbanólövedék bal keze fejét szétrobbantotta. A háború után tíz évig bérelte a tanítómester műhelyét, majd 1929-től önálló kovács-lakatos mester volt 1950-ig.
Időközben 1938-tól a város kútmestere is volt. A város 54 köz- és intézményi kútját tartotta rendben, felügyelte, biztosította a város zavartalan ivóvíz ellátását. Több ivó és artézi kút fúrását irányította. 1950-től a Városgazdálkodási Vállalat lakatosa volt. Nyugdíjazás után még tíz évig dolgozott a Dózsa MgTsz-ben. 1918-ban az „őszirózsás forradalomba” Budapesten a Gizella hengermalomban, mint szakszervezeti bizalmi kapcsolódott be. 1945 utána Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének titkára volt a két párt egyesüléséig. 1956-ban 400 fő aláírásával kérték fel a „szocdem” vezetésére.
Jellegzetes, míves kovácsoltvas munkái ma is láthatók a régi temetőben – vaskerítések – pl. a Soós család sírkerítése, a Hunyadi u. 29. és 31/a. szám alatti kerítések.
1950-ig állt a Városháza előtt az ún. „frontharcos” emlékoszlop, amire a fronton (háborúban) elesett emberek gyászjelentéseit tűzték ki. Ennek a vasoszlopnak a látványrajzát fia ma is őrzi. Másik közismert alkotása az országzászló (ma a Petőfi szobor talapzata) tartóoszlopa, melynek a csúcsán egy esküre emelt kéz volt látható. Szakmai és emberi elismertségét jelzi, hogy évtizedeken keresztül volt a hajdúnánási „vasas” mesteremberek szakosztályának jegyzője, majd elnöke.
Az Iparostanonc Iskola iskolaszékének hosszú időn át volt tagja. Vizsgabizottsági tag, műhelyében vizsgáztak a város és a környékbeli települések kovács és lakatos mesterjelöltjei.
Hobbija a szakmája és a politizálás volt.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Fehér Imre biológia-rajz-földrajz szakos általános iskolai tanár, iskolaigazgató, géplakatos
(1930. június 22., Hajdúnánás - )
Szülei: Fehér Imre és Dráviczki Julianna. Felesége: Murvai Ilona tanítónő (1954). Gyermeke(i): Fehér Éva(1954), Fehér Ilona(1956).
Tanulmányai: Református elemi népiskola - Hajdúnánás. Református Gimnázium - Hajdúnánás (1948). Pedagógiai Főiskola - Eger.
1949-ig géplakatosként dolgozott a Debreceni Vagongyárban. 1952-től tanárként helyezkedik el Sályban. 1953 és 1955 között a hajdúnánási Leányiskolában volt tanár. 1955 és 1957 között igazgatóhelyettes volt Sályon. 1958-1962-ig Ragályon, 1962-1963-ig a hajdúnánási Niczky-réti tanyai iskolában tanított. 1963-1990-ig a 2. Számú Általános Iskolában tanított. 1990-ben nyugállományba került. 1964 és 1966 között óraadó tanárként dolgozott a Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban. 1964-1990-ig a város Dolgozók Általános Iskola tagozatvezetője volt. Nyugdíjasként óraadó tanárként dolgozott a Bocskai és a Makláry iskolában. Három évig a Református Általános Iskola igazgatója volt.
Az 1956-os forradalomban való részvételéért 10 hónapot töltött vizsgálati fogságban. A Borsod Megyei Bíróság felmentette a vádak alól. 1964-től a 2. Számú Iskola szakszervezeti bizalmija lett. 1994-1998-ig Hajdúnánás Város Önkormányzatának képviselőtestületi tagja.
Kitüntetések: Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1975), Törzsgárda Aranyfokozat (1980), SZOT-plakett (1983), Kiváló Úttörővezető érdemérem (1985), Pedagógus Szolgálati Érdemérem (1990), 1956-os MDF Emlékérem (1990).
Róla: ,,S, meséld el fiadnak.”- Arcok a hajdúnánási 1956-os forradalomból. 1. r. Dok. Film. (HTV, 2000.).

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK! 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Fehér Imréné Murvai Ilona tanító
(1933. június 5., Hajdúnánás - )
Szülei: Murvai Antal és Piskóczi Mária. Házastársa: Fehér Imre tanár. Gyermeke(i): Fehér Éva (1954), Fehér Ilona (1956).
Tanulmányai: Elemi iskola és középiskola - Hajdúdorog. Felsőfokú tanulmányait Debrecenben végezte.
1952 és 1955 között tanítónő volt a Hajdúnánási Leányiskolában. 1955 és 1957 között Sályban, majd 1957 és 1962 között Ragályon tanított. 1962-1990-ig a hajdúnánási Makláry Lajos Általános Iskolában volt pedagógus.
Kitüntetései: Miniszteri Dicséret (1980), Törzsgárda Aranyfokozat (1982), Kiváló Úttörővezető (1984), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1988). 

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK! 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#
 

Dr. Fehértói László  orvos
(1936., Debrecen - 1998., Hajdúnánás) 
Szülőhelyén járt iskolába, ott szerzett orvosi diplomát. 1963-ban egy nyíregyházi kórházban kezdte meg gyógyító tevékenységét. 1965-ben került Hajdúnánásra, ahol közel három évtizedig körzeti orvos volt. 1978-ban bőrgyógyász szakvizsgát tett, így a körzeti rendelés mellett bőrgyógyászati szakrendelést folytatott. 1993-ban egészségi okokból nyugállományba került, de a napi négy órás szakrendelést szinte halála napjáig folytatta.
Tagja volt az Egészségügyi Munkaügyi Döntőbizottságnak. Önképzéssel folyamatosan törődött, rendszeresen vett részt szakmai továbbképzéseken.
Kitüntetései: Kiváló Munkáért(1981). Hamvait Debrecenben helyezték örök nyugalomra.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 


#

Fejér László gazdálkodó
(1885, Hajdúnánás - ?)
Fiatal éveit édesapja gazdaságában töltötte, majd 1910-től lett önálló. Alapító tagja volt a Hunyadi Olvasókörnek, tagja a Dalárdának. Felesége Ötös Zsófia, egy gyermekük született, aki Kelet-Magyarország levente lövészbajnoka volt.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Fekete Imre tanár, testnevelés-biológia
(1934. november 5., Hajdúnánás - )
Szülei: Fekete Imre és Róka Zsófia. Felesége: Mikó Gizella tanárnő. Gyermeke(i): Fekete Imre (1963), Fekete Andrea (1967).
Tanulmányai: Tanárképző Főiskola - Eger.
1954 és 1956 között a Niczky-réti Általános Iskolában, majd 1956 és 1962 között az Előháti Általános Iskolában tanított. 1962-1995-ig 3. Számú Általános Iskolában tanított egészen nyugdíjazásáig. Publikációja jelent meg a Sportélet 1971. májusi számában.
Kitüntetései: KISZ KB Dicsérő Oklevele (1972), Kiváló Úttörővezető (1974), Miniszteri Dicséret (1978), Kiváló Munkárért (1982), Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közgárda Jelvény (1982). Társadalmi Munkaérem, arany (1982), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1994).

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK! 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Felbermann Endre vállalkozó, vegyipari gépész üzemmérnök
(1948. augusztus 22., Hajdúnánás - )
Szülei: Felbermann Pál és Farkas Emma. Felesége: Török Éva titkárnő (1976). Gyermeke(i): Felbermann Éva (1977), Felbermann Ágnes (1981).
Tanulmányai: Elemi iskola - Hajdúnánás. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium - Hajdúnánás. Pollack Mihály Műszaki Főiskola - Pécs (1969).
Vegyipari gépész üzemmérnök végzettséget szerzett. Első munkahelye Hajdúszoboszlón a TIGÁZ-nál volt. 1975-ben Nyíregyházára költözött és a Nyíregyházi Tanácsi Tervezőirodánál helyezkedett el, mint közműtervező, majd irodavezető. 1990-ben Nyíregyházán önkormányzati képviselő és a város alpolgármestere lett. 1998-tól vállalkozó Nyíregyházán (Concord-99 Kft).
Főbb művei: Emlékek a múltból. A korabeli Nyíregyháza képekben (2000).

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000), static.valasztas.hu - Felbermann Endre (2020.11.19.)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK! 


 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Felbermann Mónika előadóművész, színháztörténész, újságíró
(1972. október 4., Szikszó - )
Szülei: Felbermann Tamás és Szabó Kornélia.
Tanulmányai: Kazinczy Ferenc Általános Iskola - Miskolc. Avasi Gimnázium - Miskolc. Veszprémi Egyetem.
Mint előadóművész kezdte pályafutását. Rokoni szálak kapcsán Hajdúnánáson is sokszor fellépett zenés, énekes produkciókkal. A Koktél Band nevű együttessel Budapesten, Miskolcon, Veszprémben és a Balaton körül szerepeltek rendszeresen zenés műsorokkal. 1999-től a Garden Party Band-dal, mint énekes külföldi vendégszerepléseken is részt vesz. Az 1996-os Ki mit tud? Veszprém megyei döntőjébe jutott. 1999 szeptemberétől újságíró a Veszprémi 7 Nap című lapnál.
Róla: jelentek meg írások fellépései kapcsán a veszprémi és miskolci napilapokban.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK! 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Felbermann Tamás építőmérnök
(1946. június 15., Hajdúnánás - )
Szülei: Felbermann Pál és Farkas Emma Felesége: Szabó Kornélia üzletvezető. Gyermeke(i): Felbermann Mónika (1972), Felbermann Judit (1977).
Tanulmányai: Általános iskaola - Hajdúnánás. Péchy Mihály Építőipari Technikum - Debrecen. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Budapest.
Vízépítő mérnök, építésvezető, szakaszmérnök helyettes, csoportvezető, osztályvezető, műszaki igazgatóhelyettes.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK! 


 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#

Fige István
 minőségellenőr, szerkezeti lakatos
(1952. április 07., Debrecen - )
Szülei: Fige János és Tóth Eszter. Felesége: Fige Istvánné, középiskolai tanár. Gyermeke(i): Fige Máté (1976), Fige András (1980).
A MIÉP helyi szervezetének elnöke volt. Több politikai megemlékezésen, mint pártja képviselője tartott ünnepi szónoklatokat, saját írásaiból felolvasásokat. Több írása jelent meg politikai pártlapokban. Alapító tagja a Magyar-Iraki Történelmi Társaságnak (Abony), alapító tagja a Magyar Termelők Érdekvédelmi Szervezete-METÉSZ-nek (Kiskőrös), Trianon Társaság Szervezete (Hajdúszoboszló), Magyar út körök mozgalom (Sinka István Kör, Debrecen), Bocskay István Szabadegyetem (hallgató, Db.).
Külön közlés: „A politikát és a közéletet mindenhol a legmagasabb szinten kell kezelni!” (Fige Tamás)

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK! 


 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Fodor László földbirtokos
(1874., Hajdúnánás - ?)
Szülei Fodor János, városi képviselő, egyházi presbiter és Magyar Zsófia voltak. Felesége Rékasi Klára volt.
Életében volt városi képviselő-testületi tag. Az I. világháborúban frontszolgálatot teljesített, és mint őrmester szerelt le.
Kitüntetései: Kis Ezüst és Bronz Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt és Koronás Vaskereszt.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 


 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Fodor Pál református lelkész
(17??, Hajdúnánás - 1798., Hajdúböszörmény)

Magasabb tanulmányait 1741-ben Debrecenben kezdte meg. 1753-tól külföldön, Heidelbergben és Baselben folytatta. 1754-től nyolc évig volt lelkész Derecskén. 1764-ben Gáborjánban választották meg papnak. 1766-tól 1778-ig Tiszacsegén, később Sápon, majd Tégláson volt lelkész. Tégláson az elöljárók elleni fellépése miatt elmozdították állásából. Nyugalomba vonult, Hajdúböszörménybe költözött, s ott élt haláláig.
Legismertebb munkája: Száz és négy válogatott bibliai históriák, „amelyeket az ó és új testamentumi szent-írásokból a gyengéknek kedvéért össze szedett Hübner János. Mostan pedig a nemzetében lévő apróságnak és más rendbéli keresztyéneknek javukra német nyelvből magyarra fordított.” (Basilea 1754).

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)] 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

#
 

Fógel László kéményseprő
(1868., Bécs - ?)
Iskoláit Bécsben és Kalocsán végezte. Mesterségét Kalocsán tanulta, s mint segéd járta az országot. 1892-ben lett önálló mester Hajdúnánáson. Életében volt választott képviselő-testületi tag, a Tűzoltótestület pénztárnoka és alparancsnoka. Hosszú szolgálata alatt számos kitüntetést kapott feletteseitől. Felesége; Sebestyén Emília volt. Két gyermekük született.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
 


 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

#

Fógel Sándor fényképész, kéményseprő
(1926. április 15., Hajdúnánás - 1992. december 28., Hajdúnánás)
Szülei: Fógel László és Sebestyén Emília.
Tanulmányait szülővárosában végezte, érettségit 1944-ben tett, és még abban az évben felvételt nyert a debreceni Tisza István Tudományegyetem Orvostudományi Karára.
1944 őszén őt is elhurcolták az oroszok, de sikerült megszöknie. A háború után folytatta tanulmányait, azonban három év elvégzése után abba kellett hagynia, édesapja halála miatt. Hazatért Nánásra és testvérével együtt vitték tovább az apai mesterséget. 1949-ben kéményseprő szakvizsgát tett. Szívbetegsége miatt a Kéményseprő Vállalatnál művezető lett, nem bírta a fizikai munkát.
Házasságot 1955-ben kötött Molnár Emília tanítónővel. Egy gyermekük született, Sándor (1956), aki édesapja nyomdokain haladva a fényképész szakmát folytatja.
1957-ben a Hajdúnánási Városi Tanácshoz került, ahol különböző jogi szakvizsgák után az Igazgatási Osztály vezetője lett. Munkájával felettesei mindig meg voltak elégedve. 1964-ben szívműtéten esett át, ezután a Mezőgazdasági Osztályra került.
Fiatalabb éveiben Molnár Elemértől (apósától) elsajátította a fényképész mesterséget, és amikor a Városi Tanácstól 1976-ban rokkantsági nyugdíjba ment, működési engedélyt kért és fényképész riporter lett. Városszerte ismerték, sok helyre hívták fényképezni, családi ünnepségekre, iskolákba, óvodába.
1984-ben újabb szívműtéten esett át, ezután már egyre kevesebbet tudott dolgozni. Nagyon szerette a fotózást, szaklapokat járatott, állandóan képezte magát. Ismerte, szerette városát, sok általa készített fénykép őrzi emlékét.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]

 


 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Fórizs László Sándor üzemvezető, malomipari technikus
(1950. augusztus 4., Hajdúnánás - )
Szülei: Fórizs István és Nagy Katalin. Felesége: Nyakó Julianna gazdaságvezető. Gyermeke(i): Fórizs Roland (1976), Fórizs Júlia (1978).
Tanulmányai: Alap- és középfokú tanulmányait Hajdúnánáson végezte.
1971 és 1974 között a hajdúnánási Dózsa MgTSz-ben dolgozott. 1974-től a Hajdú-Gabona zRt.-nél, mint ügyintéző 1978-ig, majd 1985-ig mint raktárvezető dolgozott. 1985 óta, mint üzemvezető állt alkalmazásban. 

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK! 
 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

#

Fülöp Lajos kereskedő, szövetkezeti elnök
(1925. február 13., Hajdúnánás - 2001. szeptember 11., Hajdúnánás)
Szülei Fülöp József és Tímári Julianna voltak. Édesapja Budapestről került Hajdúnánásra.
Elemi iskolába Hajdúnánáson járt, majd Polgári iskolába Hajdúdorogon. Később kereskedői képesítést szerzett, mivel szüleinek vegyes- és italboltjuk volt, a Kinizsi utcában.
1941-ben iskolái végeztével az akkori Városházára került az adóügyi csoporthoz. Később ipari és kereskedelmi előadó lett 1956-ig. Az ő nevéhez fűződik az ipari szövetkezet megalakítása. 1956-ban került a Szalmafeldolgozó és Háziipari Szövetkezethez, mint üzemvezető. 1960-től lett a szövetkezet elnöke, amely tisztét viselte egészen 1985-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. Ő alakította ki a bedolgozói rendszert, így sokan jutottak jövedelemhez és szereztek jogosultságot nyugdíjra. Közel 30 évig volt a Hajdúnánási Hazafias Népfront titkára.
Munkássága elismeréseként 1970-ben a Munka Érdemrend bronz, 1971-ben ezüst, 1972-ben arany fokozatát kapta. Több alkalommal kapta meg a Kiváló Szövetkezeti Dolgozó kitüntetést. Két alkalommal Közösségi Munkáért emlékplakettet kapott (1977, 1982). 1995-től 1999-ig a Városi Nyugdíjas Klub titkára volt, ahol tovább folytatta közéleti tevékenységét.
2001. szeptember 11-én szívinfarktusban hunyt el.

[Forrás: Hajdúnánási Almanach (2000)]
 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

#

Fülöp Lajosné (születési név: Kovács Margit) klubelnök, könyvelő
(1932. július 29. - )
Szülei: "Kétszer" Kovács Antal és Zsuga Zsófia. Házastársa: Fülöp Lajos, szövetkezeti elnök. Gyermeke(i): Emília (1950)
Alap- és középfokú tanulmányait Hajdúnánáson végezte.

1955-től a tanácsi Vasipari Vállalatnál, majd a Városgazdálkodási Vállalatnál, végül  Ruhaipari Szövetkezetnél dolgozott, mint könyvelő. Nyugdíjazását követően a hajdúnánási Nyugdíjas Klub vezetőjeként vált ismertté és elismertté város és megyeszerte. A klub több mint 100 fős tagsága vezetése alatt sok-sok sikeres szereplést mondhat magáénak. Hazai és külföldi fellépéseik során számos hasonló korú közösséggel létesítettek tartalmas kapcsolatot.
Róla írások jelentek meg a megyei és helyi lapokban, valmint több interjú készült vele a Hajdúnánási Televízióban 1995 és 2002 között.
Kitüntetései: Kiváló Dolgozó (1970, 1972), Munka érdemrend (ezüst, 1974).
                                                                                                                                  
[Forrás: Nánási Kalendárium (2003)]
AZ ADATOK FRISSÍTÉS ALATT ÁLLNAK! 

 

 

▲ Az oldal tetejére ▲