Iskolai közösségi szolgálat

A Közösségi szolgálat 

2016 óta a nemzeti köznevelési törvény szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.
A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.

A jogszabályok életbeléptetésének megértéséhez egy segédletet hozott létre az Oktatásért Felelős Államtitkárság az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel közösen, amely a kozossegi.ofi.hu honlapon érhető el. 

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény lehetőséget biztosít a középiskolásoknak, hogy a kötelező iskolai közösségi szolgálatot az intézményben teljesítsék.

 

Kik jelentkezhetnek?
Azok a diákok jelentkezhetnek, akiknek az iskolája együttműködési megállapodást kötött a könyvtárral.
Amennyiben még nincs megállapodási szerződés, de mindenképpen nálunk szeretné teljesíteni valaki a közösségi szolgálatot, akkor az iskolával való egyeztetés után egy együttműködési megállapodással jöjjön el hozzánk. A szerződés megkötése után már nincs akadálya, hogy nálunk végezze a közösségi szolgálatot.

 

Miért jó a könyvtárban vagy a helytörténeti gyűjteményben végezni a kötelező 50 órát?
Az iskolai közösségi szolgálat keretében fogadott diákok munkavégzésük során bepillantást nyerhetnek a könyvtári és a helytörténeti gyűjtemény munkafolyamataiba, tevékenységeibe, emellett lehetőségük nyílik az intézmény kínálta tanulási formák sokszínűségének a megismerésére is. A diákok személyes kapcsolatokat építhetnek a könyvtár és a gyűjtemény munkatársaival, az olvasókkal, ezzel is erősítve kommunikációs, kapcsolatépítői, probléma megoldói képességeiket. Egyértelművé válik számukra, hogy intézményünk egyaránt segíti a tanulást, az iskolai felkészülést és a közösségi kapcsolatok építését.

 

Milyen feladatokat lehet végezni az intézményben?

Minden évben végezhető feladatok:

 • Strandkönyvtár
 • Könyvajánlók írása
 • Állomány betűrendezése
 • Könyvek színcsíkozása
 • Számítógépes segítség nyújtása a könyvtárhasználóknak
 • Fénymásolás, szkennelés, gépelés
 • Gyűjtemény műtárgyainak tiszítása, rendszerezése


Időszakosan végezhető tevékenységek:

 • Segítség rendezvények lebonyolításában (teremrendezés, hostess feladatok)
 • Kézműves foglalkozások, játszóházak segítése
 • Nyári tábor alatt gyermekfelügyelet, foglalkozások lebonyolításában részvétel
 • Részvétel nyári kiállítások, programok szervezésében és lebonyolításában