Munkatársat keresünk

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet
tájékoztató könyvtáros, szakmai ügyvezető helyettes
munkakör betöltésére

 

A jogviszony típusa: munkaviszony

A jogviszony időtartama: határozott (egy évre, ami meghosszabbítható)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Móricz Pál Városi Könyvtár, 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14..

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szakmai ügyvezető helyettesi feladatkörében

 • Segíti az ügyvezető munkáját a döntés-előkészítés folyamán.
 • Mint ügyvezető helyettes tervezi, ütemezi, ellátja a könyvtár szakmai irányítását.
 • Elkészíti az éves statisztikát, beszámolót, munkatervet.
 • Kapcsolatot tart a megyei könyvtár szakembereivel.
 • Gondoskodik az intézmény könyvtárszakmai szabályzatainak időszerűségéről.
 • Figyelemmel kíséri a pályázatokat, segíti a könyvtár pályázatainak elkészítését.
 • Szervezi az általánostól eltérő munkarendet, gondoskodik a szükséges helyettesítések megszervezéséről.

Könyvtáros - Tájékoztató – olvasószolgálatos feladatkörében

 • Dokumentumrendelés.
 • Rendszeresen végzi a könyvtári állomány vizsgálatát, a selejtezendő könyveket előkészíti selejtezésre,
  majd azt követően gondoskodik azok árusításáról vagy megsemmisítéséről.
 • Végzi a selejtezés munkafolyamatát.
 • Felügyeli a könyvtár számítógépeit, segíti a tájékozatlan olvasókat a számítógép-és internethasználatban,
  segítséget nyújt informatikai feladatok során az olvasóknak.
 • Részt vesz az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában az ezzel kapcsolatos propagandában.
 • Figyelemmel kíséri a könyvtári pályázati kiírásokat, részt vesz a könyvtár állománygyarapítási és egyéb pályázatainak elkészítésében.
 • Könyvtári honlap gondozása a kollégákkal közös beosztásban.


Alapbér és juttatások:

Az alapbér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
valamint a szervezet egyéb belső szabályozó dokumentumainak rendelkezései az irányadók.


A munkakör betöltésének feltételei:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség (informatikus könyvtáros vagy Könyvtár- és információtudomány)
 • MS Office alkalmazások magabiztos felhasználói szintű ismerete,
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény C2144/A. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt
  egyes meghatározott cselekmények elkövetése miatt nem áll; foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).


Benyújtandó iratok:

 • fényképes szakmai önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével),
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személy(ek) megismerhetik,
  és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,
 • minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

 

A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör legkorábban 2023. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 6.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2023. október 9.

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • postai úton: Szilágyi Erzsébet ügyvezető, a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft., 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. címre
 • elektronikus úton: szilagyie.npc@nanasholding.hu címre

 

További híreink